| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

PIT/2K

PIT/2K to oświadczenie składane w związku z ulgą odsetkową i dotyczy wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Składane jest wraz z zeznaniem rocznym za pierwszy rok korzystania z ulgi. PIT/2K stanowi załącznik do zeznania PIT-36 albo PIT-37. Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia składają jedno oświadczenie, podając w nim dane identyfikacyjne obojga.

ZAPAMIĘTAJ

Ulga dotyczy odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu – odliczeń dokonuje się, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od dochodu jednego z małżonków.

Rozliczenie ulgi odsetkowej następuje w załączniku PIT/D.

PIT/D

Załącznik ten służy do rozliczenia ulg mieszkaniowych. W 2010 r. będzie to ulga odsetkowa, na zasadzie praw nabytych ulgi mieszkaniowe odliczane od dochodu oraz ulga z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Załącznik PIT/D składa się z zeznaniem PIT-36 albo PIT-37. Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia składają jeden załącznik PIT/D. Nie dotyczy to małżonków, wobec których orzeczono separację.

Kontynuacja ulg mieszkaniowych

Od dochodu można jeszcze w 2010 r. odliczyć pewną grupę wydatków związanych z zaspokajaniem własnych potrzeb mieszkaniowych. Prawo to dotyczy inwestycji rozpoczętych przed 1 stycznia 1997 r., które dotyczyły:

• budowy budynku mieszkalnego,

• nadbudowy i rozbudowy budynku na cele mieszkalne,

• przebudowy strychu, suszarni albo przystosowania innego pomieszczenia na cele mieszkalne,

• wykończenia lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym do dnia jego zasiedlenia.

Prawo kontynuacji odliczeń dotyczy wydatków, które nie znalazły pokrycia w dochodzie za lata ubiegłe. Rozliczenie tych ulg następuje w załączniku PIT/D w części B2.

Kwota wolna od podatku

Dokonując odliczeń od podatku, zauważmy, że dokonując wyliczenia podatku według skali podatkowej, mamy prawo odliczyć kwotę wolną, która za 2010 r. wynosi 556,02 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

W pierwszej kolejności podatek dochodowy zmniejsza się o:

• zapłaconą przez podatnika,

• pobraną przez płatnika

– składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne ma prawo odliczyć zarówno przedsiębiorca, który opłaca składkę sam za siebie, jak i pracownik pracujący na etacie, za którego składkę odprowadza pracodawca. Kwota składki, która może zostać odliczona od podatku, nie może przekroczyć kwoty równej 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Jest to ważna informacja, ponieważ stawka składki zdrowotnej w 2010 r. wynosiła 9%. Za pracownika kwotę składki do odliczenia ustali pracodawca, co znajdzie swój wyraz w informacji PIT-11, przedsiębiorca ustali kwotę odliczenia sam. Nie może zostać odliczona składka zdrowotna, której podstawą wymiaru był dochód (przychód) zwolniony od podatku lub od którego zaniechano poboru podatku. Wysokość składki do odliczenia ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających jej poniesienie. Odliczenia tego można również dokonać od podatku liniowego. W wyniku nowelizacji z 6 listopada 2008 r. podatnik ma możliwość odliczyć od podatku składki zapłacone na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w państwie należącym do UE, EOG oraz w Szwajcarii. Warunek jest taki, aby składki te nie zostały odliczone od dochodu lub podatku w państwie, w którym podatnik wykonywał działalność lub na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.f. Odliczenie zagranicznej składki zdrowotnej stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Odliczenie jest możliwe pod warunkiem że nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK