| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Rozliczenie roczne PIT za 2010 r.

Dokonując rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, należy ustalić, które przychody podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym. Część świadczeń nie jest przychodem opodatkowanym, część korzysta ze zwolnienia od podatku, istnieje też grupa świadczeń, które podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym. To podatnik musi prawidłowo określić, które świadczenia faktycznie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym. Wypełniając sam formularz, unikajmy podstawowych błędów, tj.: podajmy prawidłowy NIP, zaznaczmy odpowiedni kwadrat dotyczący sposobu rozliczenia, podajmy cel złożenia formularza (złożenie zeznania czy korekta), przyporządkujmy przychody do odpowiednich źródeł przychodów, dokonajmy odpowiednich zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku, podpiszmy zeznanie. Ważne jest dokonywanie prawidłowych podsumowań pozycji i innych działań matematycznych. Zeznanie za 2010 r. składamy do 2 maja 2011 r. (30 kwietnia 2010 r. przypada w sobotę). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego. Pamiętajmy, że nie ma już wątpliwości, że zeznanie roczne może za nas podpisać prawidłowo umocowany pełnomocnik.

Koszty uzyskania przychodu

W przypadku wynagrodzeń pracowniczych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Koszty mają charakter zryczałtowany i za 2010 r. wynosiły:

 

O wysokości kosztów rocznych decyduje liczba przepracowanych miesięcy. Na wysokość kosztów nie ma natomiast wpływu wymiar czasu, w jakim został zatrudniony pracownik.

PRZYKŁAD

Podatnik zatrudniony na 1/2 etatu w miejscowości swojego zamieszkania przepracował w 2010 r. 7 miesięcy. Miesięczne koszty uzyskania, które potrącał mu płatnik (pracodawca), wynosiły 111,25 zł. W zeznaniu rocznym koszty te będą wynosić 778,75 zł (7 x 111,25 zł).

Dla osób pracujących na kilku etatach roczne kwoty kosztów to kwoty limitów, których nie można przekroczyć w zeznaniu rocznym. Także osoba, która przez cały rok przepracowała na dwóch etatach w miejscowości zamieszkania, mimo że płatnicy potrącą jej w sumie wyższe koszty (2 670,00 zł = 111,25 zł x 12 x 2), w zeznaniu rocznym odliczy jedynie limit, tj. kwotę 2002,05 zł.

PRZYKŁAD

Podatnik zamieszkały w Warszawie pracował w 2010 r. na dwóch etatach. W jednym zakładzie pracował 12 miesięcy, a w drugim 8 miesięcy. Zakład, w którym pracował 12 miesięcy, potrącił mu w sumie 1668,72 zł kosztów dla dojeżdżającego (12 x 139,06 zł). Zakład, w którym przepracował 8 miesięcy – 890,00 zł (111,25 x 8). Razem koszty potrącone przez płatników wynoszą 2558,72 zł. Jednak w zeznaniu rocznym za 2010 r. pracownik odliczy jedynie kwotę limitu, tj. 2502,56 zł.

Zastosowanie kosztów dla dojeżdżającego nie jest uzależnione ani od faktycznej odległości, ani od kosztów dojazdu. Wystarczy, iż pracownik mieszka poza miejscowością, w której położony jest zakład pracy, i nie otrzymuje z tego tytułu dodatku za rozłąkę. Zwiększonych kosztów dla dojeżdżającego nie stosuje się, jeżeli pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu, chyba że zwrot ten zalicza się do przychodów. Jeżeli roczne zryczałtowane koszty uzyskania są niższe od wydatków na dojazd środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, pracownik może w rozliczeniu rocznym zastosować koszty w wysokości faktycznych wydatków, jeśli są one udokumentowane imiennymi biletami okresowymi. Tego rozwiązania nie stosuje się, jeżeli pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu, chyba że zwrot ten zalicza się do przychodów.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują również zastosowanie zwiększonych kosztów uzyskania z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych przy stosunku pracy. Przedmiotem prawa autorskiego jest przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Przejawem działalności twórczej jest między innymi wykład. Zastosowanie zwiększonych kosztów autorskich przy umowie o pracę potwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie z 18 marca 1995 r. (nr PR – I/ /30/534/95). Należy pamiętać, że koszty te zastosujemy tylko do tej części wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje z tytułu korzystania z praw autorskich. Dlatego pracodawca ma obowiązek udokumentować i jasno rozdzielić wynagrodzenie objęte zwiększonymi kosztami z tytułu praw autorskich. Koszty z tytułu praw autorskich wynoszą 50% przychodu pomniejszonego o składki ZUS finansowane z wynagrodzenia.

ZAPAMIĘTAJ

Dochody ze stosunku pracy podlegają opodatkowaniu według skali i łączy się je z innymi dochodami opodatkowanymi według tych zasad.

Skala podatkowa za 2010 r.

Dochody ze stosunku pracy czy stosunków pokrewnych należy rozliczyć w zeznaniu PIT-37, chyba że:

• podatnik osiąga inne dochody, które należy rozliczyć w zeznaniu PIT-36;

• podatnika rozliczy płatnik w zeznaniu PIT-40.

PRZYKŁAD

Podatnik w 2010 r. osiągał dochody z dwóch źródeł przychodów: stosunku pracy i działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej. W takim przypadku podatnik za 2010 r. rozliczy dochody w zeznaniu PIT-36.

PIT-37

Jest to formularz przeznaczony dla podatników:

• których przychody były w ciągu roku rozliczane przez płatników, tj. w szczególności:

– wynagrodzenia i inne przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,

– emerytury lub renty krajowe (w tym renty strukturalne, socjalne),

– świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne,

– należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

– zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,

– stypendia,

– przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),

– przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych,

– świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

– należności za pracę przysługujące tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

– którzy nie prowadzili działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według skali podatkowej;

• którzy nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych;

• którzy nie są zobowiązani do doliczania w zeznaniu dochodów swoich małoletnich dzieci.

PIT -37 przeznaczony jest do rozliczenia indywidualnego, wspólnie z małżonkiem oraz dla osób samotnie wychowujących dzieci. Na tym formularzu rozliczy się np. podatnik osiągający przychody wyłącznie ze stosunku pracy, który chce się rozliczyć sam.

PRZYKŁAD

Podatnik osiąga przychody z umowy o pracę. Za 2010 r. ma obowiązek doliczyć do swoich przychodów przychody swojego małoletniego dziecka. W takim przypadku podatnik do rozliczenia rocznego wykorzysta formularz PIT-36.

PRZYKŁAD

Podatnik osiąga przychody z umowy o dzieło rozliczanej przez płatnika oraz z emerytury. Chce rozliczyć się indywidualnie. W takim przypadku podatnik zeznanie roczne złoży na formularzu PIT-37.

Załącznikami do zeznania PIT-37 są: PIT/D, PIT/O, PIT/2K, NIP-3. Podatnik objęty ograniczonym obowiązkiem podatkowym podaje również liczbę załączonych certyfikatów rezydencji.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK