| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Najważniejsze zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 r.

Najważniejsze zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 r.

Poradnik zawiera objaśnienia najważniejszych zmian wprowadzonych od kwietnia w przepisach VAT.

X. STAWKA 0%

(zmiany w art. 83 ustawy o VAT)

1. Stawka 0% dla środków transportu lotniczego

(zmiana w art. 83 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o VAT)

Rozszerzony został zakres stosowania stawki podatku 0%. Od 1 kwietnia 2011 r. dostawa środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym podlega bowiem stawce podatku w wysokości 0%. Również import ww. towarów przez tych przewoźników lotniczych objęty został stawką 0%. Zatem stawka ta obowiązuje niezależnie od masy środka transportu, w odróżnieniu od regulacji obowiązujących do 31 marca 2011 r.

2. Definicja przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym

(zmiana w art. 83 ust. 1a–1f ustawy o VAT)

Nowelizacja ustawy wprowadza definicję przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Za przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym uznaje się przewoźników lotniczych, u których udział:

1) przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,

2) zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,

3) liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem

– wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%.

Za przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym uznaje się również przewoźników lotniczych nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, uznanych w państwie swojej siedziby wg przepisów tam obowiązujących za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (są to np. przewoźnicy, którzy zostali wpisani na podobną, do ogłaszanej w Polsce, listę przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym). Lista przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ogłaszana będzie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do dnia 31 marca danego roku podatkowego, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na okres od 1 kwietnia danego roku podatkowego do 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych otrzymywanych od przewoźników lotniczych. Przewoźnik lotniczy rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego będzie mógł, na swój wniosek, być również umieszczony na przedmiotowej liście, jeżeli będzie spełniał powyższe kryteria. Określenie, czy taki przewoźnik spełnia kryteria, będzie dokonywane na podstawie danych prognozowanych. Szczegółowe regulacje w tym zakresie określone zostały w art. 83 ust. 1a–1f ustawy o VAT.

UWAGA

W 2011 r. listę przewoźników lotniczych Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłosi do dnia 31 maja 2011 r., na okres od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r., na podstawie danych uzyskanych od przewoźników lotniczych za rok 2010. Przewoźnicy lotniczy przekazują Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego dane potwierdzające spełnienie kryteriów uznania ich za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym do dnia 30 kwietnia 2011 r.

Ważne

Warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0%, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 5–8, 13, 16 i 18 ustawy o VAT, jest spełnienie kryteriów określonych w art. 83 ust. 1a ustawy o VAT przez przewoźników lotniczych. Zatem do czasu wydania listy w 2011 r. istote jest spełnianie przez przewoźnika lotniczego kryteriów określonych w ww. art. 83 ust. 1a ustawy o VAT. Potwierdzeniem spełnienia tych kryteriów przez danego przewoźnika lotniczego do 31 maja 2011 r. może być również zamieszczenie tego przewoźnika na ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego liście.

3. Usługi portowe

(zmiana w art. 83 ust. 1 pkt 9, 9a i 17 oraz art. 83 ust. 2a ustawy o VAT)

Od dnia 1 kwietnia 2011 r. zmianie uległ zakres tzw. usług portowych, objętych stawką podatku 0%. Zmiany dotyczą przede wszystkim usług obsługi ładunków na obszarze portów morskich. Stawką podatku 0% objęte są obecnie następujące usługi świadczone na obszarze portów morskich:

– polegające na obsłudze środków transportu morskiego lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków (art. 83 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT),

– związane z transportem międzynarodowym, polegające na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków (art. 83 ust. 1 pkt 9a ustawy o VAT),

– pozostałe usługi świadczone na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służące bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, lub ich ładunków (art. 83 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT).

Dla potrzeb stosowania stawki podatku 0% ustawa definiuje pojęcie usług służących bezpośrednim potrzebom ładunków. Do usług tych zalicza się załadunek, wyładunek, przeładunek oraz inne usługi wykonywane na tych ładunkach niezbędne do wykonania usługi transportu tych ładunków, z wyjątkiem usług składowania tych ładunków (art. 83 ust. 2a ustawy o VAT).

UWAGA

Usługi składowania ładunków, które stanowią część załadunku, wyładunku lub przeładunku, w części wykonywanej w okresie nieprzekraczającym 20 dni dla ładunków przewożonych w kontenerach lub 60 dni dla pozostałych ładunków, zalicza się do usług służących bezpośrednim potrzebom ładunków (art. 83 ust. 2a ustawy).

Ważne

Pojęcie transportu międzynarodowego rozumiane jest tutaj jako transport pomiędzy dwoma państwami. Pojęcie to obejmuje zatem zarówno transport do państwa trzeciego, jak i do innego państwa członkowskiego UE.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK