| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Wszystko o wystawianiu faktur VAT w 2011 r.

Wszystko o wystawianiu faktur VAT w 2011 r.

Jednym z obowiązków podatników VAT jest, co do zasady, wystawianie faktur. Realizacja tego obowiązku stwarza podatnikom wiele problemów, gdyż przepisy VAT rozróżniają wiele rodzajów faktur oraz różne terminy ich wystawiania. Wątpliwości budzi również wymagana przepisami treść faktur. Znajomość zasad prawidłowego wystawiania faktur jest niezmiernie ważna dla sprzedawców, gdyż wadliwe wystawianie faktur grozi pociągnięciem do odpowiedzialności karnej skarbowej. Również nabywcy powinni wiedzieć, jaką treść muszą zawierać otrzymywane przez nich faktury, gdyż błędnie wystawione faktury VAT mogą nie pozwalać na odliczenie podatku na nich naliczonego.

3.12. Treść faktur VAT RR

Treść faktur VAT RR określają przepisy art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o VAT (należy dodać, że faktury VAT RR są wystawiane w dwóch egzemplarzach, z których oryginał przekazywany jest rolnikowi ryczałtowemu, a kopia pozostaje u nabywcy będącego czynnym podatnikiem VAT – zob. art. 116 ust. 1 ustawy o VAT).

Z przepisów tych wynika, że faktury VAT RR powinny zawierać co najmniej:

 1) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy (zob. punkt 3.1. Nazwa oraz adres sprzedawcy i nabywcy na fakturze),

 2) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy (użycie spójnika „lub” świadczy o tym, że na fakturze VAT RR może być wskazany tylko numer NIP rolnika, tylko numer PESEL rolnika, jak również oba numery),

 3) numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną,

 4) datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury (zob. punkt 3.3.1. Data wystawienia),

 5) nazwy nabytych produktów rolnych,

 6) jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,

 7) cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,

 8) wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,

 9) stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku (w latach 2011–2012 jest to stawka 7 proc. – zob. art. 115 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 3 ustawy o VAT),

10) kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych,

11) wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,

12) kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie,

13) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób,

14) oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”. W przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać elementy wymienione wyżej w pkt 1–3 oraz datę zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument taki sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy.

3.13. Adnotacje i inne nieobowiązkowe elementy faktury

Oprócz wielu elementów wymaganych przez przepisy faktury mogą również zawierać adnotacje oraz inne nieobowiązkowe elementy faktury. Pod jednym warunkiem – elementy te nie mogą modyfikować ani pozostawać w sprzeczności z obowiązkowymi elementami faktury.

Do nieobowiązkowych elementów faktury, które mogą się znaleźć na fakturze, można zaliczyć m.in.:

• określenie terminu płatności (przy czym w przypadku faktur wystawianych przez małych podatników stosujących metodę kasową jest to element obligatoryjny – zob. punkt 3.9. Treść faktur VAT-MP),

• zastosowane kursy przeliczeniowe, w szczególności kurs przeliczeniowy właściwy do celów VAT (zob. punkt 6. Wystawianie faktur w walutach obcych),

• informację o pobraniu kaucji za opakowania zwrotne (należy bowiem przypomnieć, że jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż – zob. § 16 ust. 1 rozporządzenia o fakturach),

• określenie warunków odbioru towaru,

• zastrzeżenie prawa własności do chwili zapłaty za towar.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK