| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Wszystko o wystawianiu faktur VAT w 2011 r.

Wszystko o wystawianiu faktur VAT w 2011 r.

Jednym z obowiązków podatników VAT jest, co do zasady, wystawianie faktur. Realizacja tego obowiązku stwarza podatnikom wiele problemów, gdyż przepisy VAT rozróżniają wiele rodzajów faktur oraz różne terminy ich wystawiania. Wątpliwości budzi również wymagana przepisami treść faktur. Znajomość zasad prawidłowego wystawiania faktur jest niezmiernie ważna dla sprzedawców, gdyż wadliwe wystawianie faktur grozi pociągnięciem do odpowiedzialności karnej skarbowej. Również nabywcy powinni wiedzieć, jaką treść muszą zawierać otrzymywane przez nich faktury, gdyż błędnie wystawione faktury VAT mogą nie pozwalać na odliczenie podatku na nich naliczonego.

11. Faktury wewnętrzne

Fakturami wewnętrznymi dokumentowane są czynności wymienione w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT.

Są to czynności:

• podlegające opodatkowaniu nieodpłatne dostawy towarów (zob. art. 7 ust. 2 ustawy o VAT),

• podlegające opodatkowaniu nieodpłatne świadczenie usług (zob. art. 8 ust. 2 ustawy o VAT),

• wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (zob. art. 9–12 ustawy o VAT),

• import usług (zob. art. 2 pkt 9 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT*),

• dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (zob. art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT),

• zwroty kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, które powiększyły obrót podatników na podstawie art. 29 ust. 1 zdanie ostatnie ustawy o VAT.

UWAGA!

Wymienione przypadki są jedynymi, w których zasadne jest wystawianie faktur wewnętrznych.

Faktury wewnętrzne nie mogą być stosowane przez podatników w każdej sytuacji, gdy nie jest możliwe wystawienie faktury innego rodzaju, np. w celu dokumentowania czynności niepodlegających opodatkowaniu.

11.1. Zbiorcze faktury wewnętrzne

Istnieje możliwość wystawiania zbiorczych faktur wewnętrznych. Wynika to z art. 106 ust. 7 zdanie drugie ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że za dany okres rozliczeniowy podatnicy mogą wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

W konsekwencji, w przypadku faktur wewnętrznych podatnicy mają wybór, czy czynności dokumentowane tymi fakturami dokumentować pojedynczymi fakturami (ze względu na większą przejrzystość postępuje tak większość podatników) czy zbiorczymi fakturami wewnętrznymi wystawianymi raz na miesiąc lub kwartał (przy czym możliwość wystawienia zbiorczej faktury wewnętrznej istnieje również wtedy, gdy w danym miesiącu lub kwartale podatnicy wykonali tylko jedną czynność dokumentowaną fakturą wewnętrzną).

Nie jest jasne, czy podatnicy powinni wystawiać jedną zbiorczą fakturę wewnętrzną dokumentującą wszystkie czynności dokumentowane fakturami wewnętrznymi czy wystawiać zbiorczą fakturę wewnętrzną dla poszczególnych rodzajów czynności (np. osobno dla czynności nieodpłatnych, osobno dla wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, osobno dla importu usług itd.). Należy uznać, że bardziej prawidłowe, bo przejrzyste oraz prostsze w wykonaniu, jest drugie wyjście. Jednak brak przepisów regulujących tę kwestię powoduje, że oba sposoby są dopuszczalne.

11.2. Treść faktur wewnętrznych

Treść faktur wewnętrznych odpowiada treści „zwykłych” faktur, gdyż § 23 rozporządzenia o fakturach przewiduje m.in. odpowiednie stosowanie do faktur wewnętrznych § 5 rozporządzenia o fakturach. Należy jednak wskazać cztery najważniejsze różnice między fakturami „zwykłymi” a fakturami wewnętrznymi:

• faktura wewnętrzna powinna zawierać oznaczenie „Faktura wewnętrzna” (względnie „Faktura VAT wewnętrzna”) zamiast „Faktura VAT”; wskazane jest, aby w podtytule faktury wewnętrznej został wymieniony rodzaj czynności, której dotyczy faktura wewnętrzna,

• o ile „zwykłe” faktury zawsze są wystawiane w dwóch egzemplarzach, z których tylko jeden (kopia) pozostaje u sprzedawcy, o tyle faktury wewnętrzne są wystawiane, co do zasady, tylko w jednym egzemplarzu i nie są nikomu przekazywane (pozostają u wystawiającego je podatnika),

• faktury wewnętrzne dokumentujące czynności nieodpłatne w przypadkach, gdy brakuje konkretnego nabywcy towaru lub usługi, mogą nie zawierać danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności (zob. § 23 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o fakturach),

• faktury wewnętrzne dokumentujące dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów oraz import usług mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta (zob. § 23 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o fakturach); takie faktury powinny jednak zawierać pozostałe dane kontrahenta, w szczególności jego imię i nazwisko lub nazwę bądź nazwę skróconą oraz adres.

Nie jest jasne, czy podatnik wystawiający fakturę wewnętrzną powinien widnieć na tej fakturze jako sprzedawca czy jako nabywca. Można przyjąć, że podatnik wystawiający fakturę wewnętrzną powinien być na niej wskazany jako nabywca. Można się jednak spotkać z odmiennym stanowiskiem. Nie można bowiem uznać, że błędem jest użycie innych nazw na fakturze wewnętrznej zamiast sprzedawcy i nabywcy, np. nabywca wewnątrzwspólnotowy oraz dostawca wewnątrzwspólnotowy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK