| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Wszystko o wystawianiu faktur VAT w 2011 r.

Wszystko o wystawianiu faktur VAT w 2011 r.

Jednym z obowiązków podatników VAT jest, co do zasady, wystawianie faktur. Realizacja tego obowiązku stwarza podatnikom wiele problemów, gdyż przepisy VAT rozróżniają wiele rodzajów faktur oraz różne terminy ich wystawiania. Wątpliwości budzi również wymagana przepisami treść faktur. Znajomość zasad prawidłowego wystawiania faktur jest niezmiernie ważna dla sprzedawców, gdyż wadliwe wystawianie faktur grozi pociągnięciem do odpowiedzialności karnej skarbowej. Również nabywcy powinni wiedzieć, jaką treść muszą zawierać otrzymywane przez nich faktury, gdyż błędnie wystawione faktury VAT mogą nie pozwalać na odliczenie podatku na nich naliczonego.

12. Faktury uproszczone

Faktury uproszczone są fakturami służącymi do dokumentowania czynności (odpłatnych dostaw towarów oraz odpłatnego świadczenia usług), których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium Polski, a więc czynności podlegających opodatkowaniu VAT poza Polską. Z tego powodu faktury uproszczone nie zawierają stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Faktury te wystawiane są przez polskich podatników, jeżeli nie są oni zarejestrowani jako podatnicy VAT w państwie opodatkowania danej czynności, a w konsekwencji nie są uprawnieni do wystawienia faktury tego państwa.

Zasady, na jakich wystawia się faktury uproszczone, określają przepisy § 25 rozporządzenia o fakturach. Z § 25 ust. 1 rozporządzenia o fakturach wynika, że do faktur uproszczonych stosuje się odpowiednio większość przepisów dotyczących wystawiania „zwykłych” faktur VAT (odpowiednie zastosowanie mają przepisy § 5, 7–21a i 24 rozporządzenia o fakturach). Istnieją jednak pewne różnice. Przede wszystkim faktury uproszczone nie zawierają stawki podatku (w praktyce zamiast stawki podatku na fakturach często jest wskazywana stawka „NP”, czyli „nie podlega”) i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem (zob. § 25 ust. 2 rozporządzenia o fakturach).

Ponadto faktury uproszczone mogą, co do zasady, nie zawierać numeru NIP nabywcy (zob. § 25 ust. 3 rozporządzenia o fakturach).

Podatnik wystawiając fakturę uproszczoną musi jednak podać na niej numer NIP nabywcy w przypadku, gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

• faktura dokumentuje usługi, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

• faktura dokumentuje usługi świadczone na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,

• dokumentowane usługi nie są zwolnione z podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0 proc.

W przypadku spełnienia ww. warunków faktura uproszczona powinna więc zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby VAT na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Należy jednak podkreślić, że nie musi to być numer VAT UE. Wystarczające jest podanie „zwykłego”, krajowego numeru VAT zagranicznego usługobiorcy. Faktura taka powinna również zawierać:

• adnotację, że podatek rozlicza nabywca lub

• właściwy przepis ustawy o VAT (tj. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT) lub Dyrektywy (tj. art. 196 Dyrektywy) wskazujący, że podatek rozlicza nabywca, lub

• oznaczenie „odwrotne obciążenie”.

13. Faktury wystawiane przez organy egzekucyjne oraz komorników

Organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi pełnią na gruncie VAT funkcję płatników tego podatku (zob. art. 18 ustawy o VAT). Podmioty te wystawiają szczególnego rodzaju faktury. Zasady wystawiania tych faktur określają przepisy § 22 rozporządzenia o fakturach.

Faktury wystawiane przez organy egzekucyjne oraz komorników sądowych jako płatników VAT są wystawiane w imieniu i na rachunek dłużnika będącego podatnikiem VAT. Taka sytuacja występuje więc wówczas, gdy na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów, czyli wtedy, gdy sprzedaż tych towarów dokonywana osobiście przez dłużnika podlegałaby opodatkowaniu VAT (zob. § 22 ust. 2 rozporządzenia o fakturach).

Zgodnie z § 22 ust. 4 rozporządzenia o fakturach faktury wystawiane przez organy egzekucyjne oraz komorników sądowych jako płatników VAT powinny spełniać wszelkie warunki określone dla faktur VAT, jak również zawierać:

• nazwę i adresy organu egzekucyjnego lub komornika sądowego,

• w miejscu określonym dla sprzedawcy – nazwę i adres dłużnika,

• imię i nazwisko lub czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury (w przypadku organów egzekucyjnych za osoby uprawnione do wystawiania faktur w ich umieniu uważa się kierowników tych organów lub osoby przez nich upoważnione – zob. § 22 ust. 3 rozporządzenia o fakturach).

Organy egzekucyjne oraz komornicy wystawiają faktury w trzech egzemplarzach – oryginał otrzymuje nabywca, jedna kopia przekazywana jest dłużnikowi (podatnikowi, do którego należał towar sprzedany w ramach sprzedaży egzekucyjnej), a drugą kopię zachowuje w swojej ewidencji organ egzekucyjny lub komornik sądowy (zob. § 22 ust. 5 rozporządzenia o fakturach).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK