| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Leasing konsumencki – nowe regulacje w podatkach dochodowych

Leasing konsumencki – nowe regulacje w podatkach dochodowych

1 lipca 2011 r. weszła w życie oczekiwana i głośno zapowiadana ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, tzw. ustawa deregulacyjna. Ustawa ta umożliwiła zawieranie podatkowych umów leasingu konsumenckiego. Jest to nowość na polskim rynku.

Nowe regulacje a leasing finansowy

Konsument będzie mógł być korzystającym także w przypadku umów leasingu finansowego uregulowanych w art. 17f u.p.d.o.p. oraz art. 23f u.p.d.o.f. Przypomnijmy, że dla uznania umowy za podatkową umowę leasingu finansowego konieczne jest, aby:

1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,

2) suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiadała co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, oraz

3) umowa zawierała postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.

Jeżeli umowa spełnia ww. warunki, to do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat z tytułu rat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku korzystającego będącego konsumentem trzeci warunek, który powinna spełniać umowa leasingu finansowego, jest inny. Mianowicie umowa zamiast zapisu, że „odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy dokonuje korzystający”, musi zawierać zapis, że „finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych” – art. 17f ust. 1 pkt 1 lit. b u.p.d.o.p. oraz art. 23f ust. 1 pkt lit. b u.p.d.o.f. w nowym brzmieniu.

PRZYKŁAD

Pan Mieczysław Wcześniak prowadzący działalność gospodarczą w zakresie leasingu pojazdów pod firmą „Mieczysław Wcześniak Car-Lease” zawarł jako finansujący dwie umowy leasingu finansowego samochodów osobowych: pierwszą z panią Wandą nieprowadzącą działalności gospodarczej, drugą zaś z CINTAXI Sp. z o.o. W obu umowach ustalono raty z podziałem na część kapitałową (spłata wartości początkowej pojazdów) oraz część odsetkową. Czy w obu przypadkach firma „Car-Lease” może nie zaliczać do przychodów kapitałowej części raty? Dodatkowo w obu przypadkach korzystający chcieliby nabyć pojazdy po zakończeniu umowy za symboliczną złotówkę. Czy to możliwe?

W obu przypadkach kapitałowa część raty nie musi być zaliczana do przychodów „Car-Lease” i może być neutralna podatkowo dla „Car-Lease”, jeżeli umowa z CINTAXI zawiera zapis, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje właśnie CINTAXI (art. 23f ust. 1 pkt 3 lit. a u.p.d.o.f. oraz art. 17f ust. 1 pkt 3 lit. a u.p.d.o.p. w nowym brzmieniu), a umowa z panią Wandą – zapis o rezygnacji z dokonywania odpisów przez „Mieczysław Wcześniak Car-Lease” (art. 23f ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.d.o.f. oraz art. 17f ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.d.o.p. w nowym brzmieniu).

Cena sprzedaży po zakończeniu umowy leasingu finansowego może być w zasadzie dowolna (nawet symboliczna złotówka) w obu przypadkach, ponieważ przepis, który ustanawia tę zasadę (art. 17g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. oraz art. 23g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.), odnosi się zarówno do podmiotów profesjonalnych, jak i konsumentów. Zarówno CINTAXI, jak i pani Wanda uzyskają prawo nabycia pojazdu, zaś „Mieczysław Wcześniak Car-Lease” jako finansujący – prawo do zbycia pojazdu po cenie niższej niż rynkowa, bez narażania się na ryzyko kwestionowania ceny przez organy podatkowe.

Nowe przepisy stanowią istotne rozbudowanie już istniejących uregulowań. Pozwalają zawierać podatkowe umowy leasingu z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej występującymi w roli korzystających. Po wprowadzeniu zmian finansujący, podpisując takie umowy, zachowują prawo do odmiennego podatkowego kwalifikowania przepływów pieniężnych wynikających z umowy, co jest widoczne zwłaszcza w przypadku specyficznej podatkowo umowy leasingu finansowego (część kapitałowa raty neutralna podatkowo, brak amortyzacji u finansującego).

Należy podkreślić, że także w przypadku umów z konsumentami mogą zostać zastosowane korzystne zasady sprzedaży przedmiotu leasingu na koniec umowy, i to zarówno w przypadku leasingu operacyjnego, jak i leasingu finansowego. Przepisy ustanawiające reguły ustalania ceny sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego nie rozróżniają, czy chodzi o umowę z konsumentem czy o umowę między podmiotami profesjonalnymi. Analogicznie przepisy ustanawiające reguły ustalania ceny sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu finansowego również nie czynią rozróżnienia między umową z konsumentem a umową między podmiotami profesjonalnymi.

W praktyce oznacza to, że konsument jako korzystający będzie miał prawo nabyć, a finansujący prawo sprzedać przedmiot leasingu po zakończeniu umowy po cenie nie niższej niż tzw. hipotetyczna wartość netto (dla leasingu operacyjnego) bądź cenie dowolnej (dla leasingu finansowego).

Słownik terminologiczny


Leasing konsumencki
– leasing zawierany z leasingobiorcami będącymi osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.


Podstawa prawna:

• art. 17a–17l ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn.zm.),

• art. 23a–23l ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn.zm.),

• art. 9 pkt 3–7 i art. 12 pkt 5–9 ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622).


Marcin Gawlik
doradca podatkowy
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowo- Akcyjna - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK