| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ewidencja księgowa odsetek

Ewidencja księgowa odsetek

Koszty finansowe: W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz odsetki i obciążające ją koszty z tytułu odsetek dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Operacje gospodarcze ujęto w następujący sposób:
1. Zaksięgowanie naliczonych kontrahentowi odsetek za nieterminową zapłatę należności (50 000 zł)
Wn „Należności z tytułu dostaw i usług”
Ma „Przychody finansowe – odsetki”
2. Zapłata odsetek przez odbiorców (25 000 zł)
Wn „Rachunek bankowy”
Ma „Należności z tytułu dostaw i usług”
3. Decyzja zarządu spółki o umorzeniu odsetek (10 000 zł)
a) księgowanie u dłużnika
Wn „Przychody finansowe – odsetki”
Ma „Należności z tytułu dostaw i usług”
b) księgowanie u wierzyciela
Wn „Koszty finansowe – umorzone odsetki”
Ma „Należności z tytułu dostaw i usług”
4. Odpis aktualizujący wartość pozostałej kwoty odsetek (15 000 zł)
Wn „Koszty finansowe – odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek”
Ma „Odpisy aktualizujące wartość należności”
Do kosztów finansowych zaliczamy w szczególności odsetki dotyczące:
• nieterminowej zapłaty zobowiązań,
• otrzymanych pożyczek,
• kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie działalności bieżącej jednostki,
• kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, płaconych po okresie oddania ich do używania,
• umorzonych odsetek od należności.
W zależności od warunków umów kredytowych odsetki mogą być płacone:
• łącznie ze spłatą kolejnych rat kapitałowych kredytu, np. w okresach miesięcznych, kwartalnych,
• jednorazowo za cały okres wykorzystywania i spłaty kredytu, w momencie udzielenia go przez bank.
Gdy kredyt bankowy został zaciągnięty w walucie obcej, należy pamiętać, że przy spłacie odsetek oraz przy ich wycenie, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, wystąpią różnice kursowe, które spowodują zwiększenie lub zmniejszenie kwoty odsetek.
Ujęcie w księgach rachunkowych operacji gospodarczych dotyczących odsetek od kredytów udzielonych na sfinansowanie bieżącej działalności jednostki powinno być następujące:
1. Zapłata odsetek od kredytu w ciągu roku obrotowego
Wn „Koszty finansowe – odsetki od kredytu”
Ma „Rachunek bankowy”
2. Pobrane z góry jednorazowe odsetki od kredytu bankowego
Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów – odsetki od kredytu”
Ma „Rachunek bankowy”
3. Zarachowanie w koszty miesięcznej raty odsetek pobranych z góry
Wn „Koszty finansowe – odsetki od kredytu”
Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów – odsetki od kredytu”
4. Naliczenie przez jednostkę na dzień bilansowy odsetek od kredytu bankowego (brak noty z banku)
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »