| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Wycena i wykazywanie w księgach rachunkowych operacji w walucie obcej

Wycena i wykazywanie w księgach rachunkowych operacji w walucie obcej

Różnice kursowe. W przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, wycena następuje odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży stosowanym przez bank, z którego korzysta jednostka. Skutki różnic kursowych powstałych na dzień wyceny aktywów i pasywów zależne są od rodzaju tych składników bilansowych. W art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości podzielono je na inwestycje długoterminowe oraz pozostałe aktywa i pasywa.

Skutki różnic kursowych powstałych na dzień wyceny aktywów i pasywów zależne są od rodzaju tych składników bilansowych. W art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości podzielono je na inwestycje długoterminowe oraz pozostałe aktywa i pasywa.
W przypadku inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych do rozliczenia różnic kursowych należy stosować zasady wyceny określone w art. 35 ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości, to znaczy odnosząc skutki powstałych różnic na kapitał własny. Dzieje się to w sposób następujący. Wzrost wartości inwestycji do poziomu cen rynkowych zwiększa kapitał z aktualizacji wyceny; obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeśli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona – zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych, natomiast wzrost wartości inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.
W przypadku pozostałych aktywów i pasywów różnice kursowe, naliczane na dzień bilansowy, powinny być ujmowane wynikowo, czyli wpływać na przychody lub koszty finansowe danego okresu. W uzasadnionych sytuacjach różnice kursowe naliczone na dzień wyceny zobowiązań finansujących aktywa rzeczowe i niematerialne ujmuje się bilansowo, a mianowicie odnosi się do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towarów, a także do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Jak widać, w przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem do sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania towarów i produktów istnieje prawo uwzględniania w ich wycenie kosztów obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania tych aktywów i związanych z nimi różnic kursowych (pomniejszonych o przychody z tego tytułu). Ponadto istnieje obowiązek uwzględniania przy szacowaniu wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych kosztów obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związanych z nimi różnic kursowych (koszty te pomniejsza się o przychody z tego tytułu). Według tej zasady należy postępować jedynie do dnia oddania tych aktywów do używania. Nie mogą być zatem zaliczane do kosztu wytworzenia, a więc do wartości początkowej materialnych i niematerialnych aktywów trwałych różnice kursowe z wycen bilansowych zadłużenia kredytowego, gdyż nie zostały one faktycznie zrealizowane.

Polecamy artykuły

Źródło:

Serwis Finansowo-Księgowy
Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK