| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Wycena i wykazywanie w księgach rachunkowych operacji w walucie obcej

Wycena i wykazywanie w księgach rachunkowych operacji w walucie obcej

Różnice kursowe. W przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, wycena następuje odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży stosowanym przez bank, z którego korzysta jednostka. Skutki różnic kursowych powstałych na dzień wyceny aktywów i pasywów zależne są od rodzaju tych składników bilansowych. W art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości podzielono je na inwestycje długoterminowe oraz pozostałe aktywa i pasywa.

Dla jednostek prowadzących operacje w walutach obcych skutki zmian kursów walut obcych mają zasadniczy wpływ na ich sytuację finansową. Skala tego wpływu zależna jest od rodzaju operacji oraz od przyjętych zasad rachunkowości. Zagadnienia dotyczące wyceny i wykazywania w sprawozdaniu finansowym operacji wyrażonych w walucie obcej reguluje art. 30 ustawy o rachunkowości.
Przedmiotem regulacji tego przepisu są:
• kurs, po jakim należy ujmować wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze na dzień ich przeprowadzenia,
• kurs, po jakim należy wyceniać wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa na dzień bilansowy,
• skutki finansowe (różnice kursowe) powstałe na dzień wyceny oraz w momencie zapłaty należności, zobowiązań, a także sprzedaży walut.
Sposób ujęcia operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia zależy od rodzaju konkretnej operacji.
W przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, wycena następuje odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży stosowanym przez bank, z którego korzysta jednostka.
W przypadku pozostałych operacji jej wycena następuje po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie (dokumentem tym może być np. umowa związana z zawarciem kontraktu instrumentu finansowego) ustalony został inny kurs (warto nadmienić, że kurs z dokumentu odprawy celnej również jest średnim kursem NBP obowiązującym w okresie miesiąca).
Omawiany przepis wskazuje ponadto, że jeżeli aktywa lub pasywa są wyrażone w walutach, dla których bank, z którego usług korzysta jednostka, lub NBP nie ustalają kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ustalony przez NBP (art. 30 ust. 3).
Sposób wyceny składników bilansowych wyrażonych w walucie obcej na dzień bilansowy zależny jest od rodzaju tych składników. A mianowicie:
1) aktywa (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP,
2) gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych – po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu, ustalonego na dzień wyceny dla danej waluty przez NBP.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Karol Grymuła

Ekspert w zakresie kredytów mieszkaniowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK