| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Zaliczki w księgach rachunkowych i podatkowych

Zaliczki w księgach rachunkowych i podatkowych

Każda firma, i mała, i duża, w toku prowadzenia działalności gospodarczej ma do czynienia z zaliczkami. Realizacja zamówień między kontrahentami odbywa się z udziałem tej wygodnej ze względów zarówno finansowych, jak i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego formy. Skutki podatkowe zaliczek uległy zmianie na gruncie nowych przepisów o podatku od towarów i usług. Mimo że prawie każda zaliczka powoduje obowiązek wystawienia faktury i rodzi skutki podatkowe, nadal wiele przypadków budzi wątpliwości podatników.

WARTO WIEDZIEĆ
W przypadku gdy podatnik, który dokonał przedpłaty (zaliczki, zadatku), straci ją w związku z niewykonaniem umowy, to strata ta nie stanowi kosztu uzyskania przychodów na mocy art. 23 ust. 1 pkt 54 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Sposób wyliczenia kwoty podatku
Kwotę podatku wylicza się według wzoru:
KP=ZB x SP/100 + SP
gdzie
KP – oznacza kwotę podatku
ZB – oznacza kwotę pobranej części lub całości należności brutto
SP – oznacza stawkę podatku
Również w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, otrzymanie zaliczki, zadatku itp. nie rodzi obowiązku podatkowego. W myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek i kredytów.
Tak było
Znaczące zmiany nastąpiły w kwestii zaliczek na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Przypomnijmy, że w świetle przepisów nieobowiązującej już ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 z późn. zm.), generalnie jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi pobrano co najmniej połowę ceny (przedpłata, zaliczka, zadatek, rata), obowiązek podatkowy powstawał z chwilą przyjęcia zapłaty. Zasada ta miała zastosowanie również w przypadku eksportu towarów, jeżeli:
• wywóz towarów nastąpił w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania zaliczki,
• eksporter przedstawił w urzędzie skarbowym zabezpiecze nie majątkowe kwoty zwrotu różnicy podatku.
A jak jest w nowych przepisach VAT
W myśl art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16 ustawy. Natomiast zgodnie z treścią ust. 3 artykułu 106 ustawy o VAT zasady wystawiania faktur stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.
reklama

Źródło:

GP

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jeleń

Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »