| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Zaliczki w księgach rachunkowych i podatkowych

Zaliczki w księgach rachunkowych i podatkowych

Każda firma, i mała, i duża, w toku prowadzenia działalności gospodarczej ma do czynienia z zaliczkami. Realizacja zamówień między kontrahentami odbywa się z udziałem tej wygodnej ze względów zarówno finansowych, jak i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego formy. Skutki podatkowe zaliczek uległy zmianie na gruncie nowych przepisów o podatku od towarów i usług. Mimo że prawie każda zaliczka powoduje obowiązek wystawienia faktury i rodzi skutki podatkowe, nadal wiele przypadków budzi wątpliwości podatników.

Przykłady operacji gospodarczych, występujących w jednostce w ramach różnego rodzaju zaliczek (z pominięciem zaliczek na podatki) zestawione zostały w tabeli na str. 10. Do ewidencji tych operacji, związanych z wypłatą, otrzymaniem oraz zwrotem (w całości lub w części) określonego rodzaju zaliczki służą głównie konta dwóch zespołów: zespołu 1 „Środki pieniężne, rachunki bankowe, kredyty oraz inne aktywa finansowe”, zespołu 2 „Rozrachunki i roszczenia”.
Rozrachunki z tytułu dostaw i usług w bilansie
Ponieważ efektem finalnym rachunkowości są sprawozdania finansowe, podsumowując niniejsze opracowanie, warto zwrócić uwagę na prezentację w bilansie omawianych tu rozrachunków. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług (należności i zobowiązania), bez względu na ustalony termin zapłaty, zalicza się w całości do należności i zobowiązań krótkoterminowych. Warto jednak zauważyć, iż w bilansie wykazuje się je z podziałem na wymagalne w okresie:
• 12 miesięcy od dnia bilansowego,
• powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Jeżeli należności i zobowiązania, których ostateczny termin zapłaty jest dalszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, mają być spłacone w ratach, to tę część należności lub zobowiązań, których spłata ma nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, zalicza się i prezentuje w bilansie jako wymagalne w ciągu 12 miesięcy, a pozostałą część jako wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy. Zaliczki, przedpłaty i zadatki na przyszłe świadczenia bez względu na to, czy została wystawiona faktura VAT, czy też nie, prezentuje się w bilansie:
• udzielone dostawcom – w wyodrębnionej pozycji zapasów,
• przyjęte od odbiorców – w wyodrębnionej pozycji zobowiązań.
Warto dodać, iż nie stanowią rozrachunków z tytułu dostaw i usług rozrachunki (należności i zobowiązania) wynikające z zakupu i sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych (środków trwałych i środków trwałych w budowie), wartości niematerialnych i prawnych, udzielonych zaliczek na poczet wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, a także aktywów finansowych (długo- i krótkoterminowych).
Wiesława Moczydłowska
SŁOWNICZEK
PRZEDPŁATA – oznacza to samo, co zaliczka, z tą różnicą, że w większości przypadków wnoszenie przedpłat utożsamiane jest z sukcesywnym, ratalnym, a nie jednorazowym, uiszczaniem (otrzymaniem) określonych kwot na poczet przyszłych zobowiązań (należności),
reklama

Źródło:

GP

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »