| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Koszt wytworzenia aktywów trwałych

Koszt wytworzenia aktywów trwałych

Jak ustalić koszty bezpośrednie produkcji? Jaki jest normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych? Na jakim koncie zaewidencjonować prowizję od zaciągniętego kredytu na budowę środków trwałych?

Koszty niezaliczane do kosztu wytworzenia
Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się zaś kosztów:
1) będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,
2) ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny,
3) magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,
4) sprzedaży produktów.
Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.
Środki trwałe
Koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Odsetki, prowizje i różnice kursowe naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania zwiększają jego wartość początkową zgodnie z art. 28 ust. 8 pkt 2 cytowanej ustawy.
Konto „Środki trwałe w budowie”
Wszelkie nakłady ponoszone w związku z budową środka trwałego ewidencjonuje się na koncie „Środki trwałe w budowie”. Jednakże rozwinięcie analityczne tego konta powinno uwzględniać podział na koszty bezpośrednie mające powstać w wyniku budowy oraz koszty pośrednie dotyczące pewnych grup środków lub całej budowy.
Jako koszty bezpośrednie będziemy rozumieć tutaj tę część ponoszonych nakładów, którą można ściśle przypisać do danego obiektu inwentarzowego.
Koszty pośrednie gromadzi się zaś analitycznie w podziale na poszczególne grupy obiektów, których dotyczą. Będą to np. koszty finansowania, wywóz gruzu, zużyta w toku budowy energia, gaz, wynagrodzenie kierownika budowy, pomiary geodezyjne.
Pamiętać jednak należy, że zarówno koszty pośrednie, jak i bezpośrednie pomniejsza się o odzyski uzyskane w trakcie prowadzenia budowy, np. sprzedaż złomu, odzyski z zużywanych materiałów.
Ewidencja księgowa
Przykładowe operacje na kontach związane z kosztem wytworzenia aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawiają się następująco:
1) wartość netto zakupu maszyn i urządzeń oraz usług budowlano-montażowych: Wn konto „Środki trwałe w budowie” / Ma konto „Rozliczenie zakupu”,

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK