| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

4. SKŁADNIKI MAJĄTKU, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ AMORTYZACJI
Na mocy obowiązujących przepisów nie zawsze środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji. Przepisy ustaw podatkowych wymieniają ściśle określone składniki majątku posiadanego przez podatnika, od których jednostka gospodarcza nie ma prawa dokonywać odpisów amortyzacyjnych.
Stosownie do art. 16c u.p.d.o.p. jednostki, które są podatnikami tego podatku, nie obliczają amortyzacji od:
• gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
• budynków, lokali, budowli i urządzeń zaliczanych do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wy- chowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe,
• dzieł sztuki i eksponatów muzealnych,
• wartości firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż w drodze:
a) kupna,
b) przyjęcia do odpłatnego korzystania,
c) wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.
• składników majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane. W takim przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano tej działalności.
Mimo iż podatnik nie dokonuje od powyższych składników majątku odpisów amortyzacyjnych, to umorzenie – w przypadkach określonych przez ustawę o rachunkowości – będzie miało odzwierciedlenie w prowadzonych księgach rachunkowych i sporządzanym na ich podstawie sprawozdaniu finansowym. Amortyzacja ta powinna być w ewidencji wyodrębniona jako niestanowiąca kosztów uzyskania przychodu.
Przykłady
W lipcu 2004 r. podatnik dokonał zakupu gruntu dla celów prowadzonej działalności gospodarczej za 26 000 zł. W tym przypadku, mimo iż grunt stanowi własność podatnika o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i jest zaliczany do środków trwałych, podatnik nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości gruntu. Wartość gruntu należy ująć w ewidencji środków trwałych, bez dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
Firma deweloperska we wrześniu 2004 r. dokonała zakupu gruntu w celu wybudowania na nim budynku i sprzedaży mieszkań wraz z przypadającą na nie częścią gruntu. W takim przypadku, ponieważ grunt został zakupiony z przeznaczeniem dla celów handlowych, powinien być zaliczony do rzeczowych składników majątku obrotowego, a nie środków trwałych.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” jest właścicielem 4 budynków mieszkalnych. Mimo iż te budynki stanowią środki trwałe spółdzielni mieszkaniowej, to spółdzielnia nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od wartości tego majątku, jaka figuruje w ewidencji środków trwałych. Spółdzielnia dokonuje jednak odpisów umorzeniowych od innych posiadanych środków trwałych.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

HILLS LTS

HILLS Legal & Tax Solutions S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK