| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

W okresie od kwietnia do września 2004 r. spółka akcyjna poniosła wydatki na wytworzenie we własnym zakresie budynku produkcyjno-biurowego w łącznej kwocie 365 862 zł. Ponoszone wydatki w tym okresie nie stanowią kosztu uzyskania przychodu dla celów podatkowych. Kosztem uzyskania przychodu będą natomiast odpisy amortyzacyjne obliczane od wartości początkowej budynku w kwocie 365 862 zł.
Podatnik nabył w lutym 2004 r. komputer za kwotę 14 000 zł netto. Komputer został wprowadzony do użytkowania w marcu 2004 r. Przyjęto stawkę amortyzacyjną w wysokości 30 proc. Komputer został sprzedany w październiku 2004 r. – po 8 miesiącach od wprowadzenia do ewidencji środków trwałych – za kwotę 12 000 zł. Odpis amortyzacyjny za okres użytkowania środka trwałego wynosi: 2800 zł (14 000 zł x 30% = 4200 zł : 12 miesięcy x 8 miesięcy). Dochód z tytułu sprzedaży środka trwałego wynosi: 800 zł [(12 000 zł – 14 000 zł) + 2800 zł = 800 zł].
Kwestia wydatków na nabycie środków trwałych jako kosztu uzyskania przychodu była także przedmiotem postępowań sądowych prowadzonych przed NSA:
• w wyroku z 27 kwietnia 2001 r. (sygn. akt I SA/Łd 2230/98) NSA uznał, że przez wydatki na nabycie środków trwałych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa należy rozumieć wydatki poniesione na nabycie poszczególnych środków trwałych, a nie łącznie wydatki, które obejmują wszystkie środki trwałe nabytego przedsiębiorstwa.
• w wyroku z 28 maja 1999 r. (sygn. akt I SA/Lu 317/98) NSA orzekł, że przepisy podatkowe nie uzależniają zaliczenia w ciężar kosztów odpisów amortyzacyjnych od posiadania „stałego” dowodu rejestracyjnego pojazdu, lecz od tego, czy środek trwały jest użytkowany.
• w wyroku z 3 kwietnia 1998 r. (sygn. akt I SA/Gd 1051/96) sąd ocenił, że zakupiona koncesja stanowi prawo majątkowe, a zatem koszt nabycia tego prawa należy uznać za wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji.
5.2. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodu
Unormowania zawarte w ustawach podatkowych zawierają ogólne postanowienia, w myśl których kosztem uzyskania przychodu są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Jednak w przypadku nakładów poniesionych na zakup środków trwałych, jako kosztu nie uznaje się wartości poniesionego wydatku. Kosztem uzyskania przychodów jest w takiej sytuacji odpis amortyzacyjny, który stanowi rozłożenie w czasie poniesionego wydatku na nabycie składnika majątku trwałego. Amortyzacja, podobnie jak inne kategorie kosztów, wpływa zatem na obniżenie poziomu dochodu do opodatkowania.
reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
Personel i Zarządzanie 4/201730.03 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »