| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

W spółce z o.o. „B” wartość nominalna objętych udziałów wynosi 210 000 zł. Wartość udziałów, jaka została pokryta wkładem pieniężnym, wyniosła 100 000 zł. Wartość udziałów, która została pokryta aportem w postaci 1 maszyny produkcyjnej, wyniosła 110 000 zł. Wartość rynkowa maszyny wyniosła 105 000 zł. W tym przypadku odpis amortyzacyjny będzie liczony od kwoty 105 000 zł.
Na mocy przepisów ustaw podatkowych wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica pomiędzy ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Wartość taką ustala się na dzień kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki.
Z kolei w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:
• suma ich wartości rynkowej w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy,
• różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.
Natomiast w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej. Tak ustalona wartość nie może być jednak wyższa od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.
Przykład
Cena nabycia przedsiębiorstwa wyniosła 1 000 000 zł. Wartość rynkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z nabycia wyniosła 900 000 zł, wartość majątku, która nie jest środkiem trwałym ani wartościami niematerialnymi i prawnymi z nabycia wyniosła 250 000 zł, przejęte do spłaty zobowiązania i fundusze specjalne pomniejszając składniki mienia wyszczególnione w bilansie na dzień nabycia wynosiły 50 000 zł. Z powyższego wyliczenia wynika, iż cena nabycia przedsiębiorstwa (1 000 000 zł) jest mniejsza niż wartość rynkowa składników majątku trwałego powiększona o wartość składników majątku, który nie jest środkiem trwałym ani też wartością niematerialną i prawną (1 100 000 zł), [1 000 000 zł – (900 000 zł + 250 000 zł – 50 000 zł)]. W takiej sytuacji za łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy przyjąć różnicę między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a wynikającą z ksiąg łączną wartością nabytych składników mienia niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi, pomniejszoną o przejęte do spłaty zobowiązania i fundusze specjalne, tj. kwotę 800 000 zł [1 000 000 zł – (250 000 zł – 50 000 zł)]. Ustalona w taki sposób łączna wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych uznawanych za koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK