| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

Na mocy obowiązujących przepisów podatnicy, którzy nabyli wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł i ze względu na przewidywany okres użytkowania równy lub krótszy niż rok, nie zaliczyli ich do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a faktyczny okres użytkowania przekroczył rok, są zobowiązani w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął:
• zaliczyć zakup wartości niematerialnej i prawnej do wartości niematerialnych i prawnych, przyjmując je do ewidencji w cenie nabycia,
• zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę pomiędzy ceną nabycia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, jakie przypadają na okres dotychczasowego użytkowania wartości niematerialnej i prawnej,
• stosować podstawowe stawki amortyzacji w całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
• wpłacić w terminie do 20 dnia miesiąca kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie wartości niematerialnej i prawnej, do dnia, w którym okres użytkowania wartości niematerialnej i prawnej przekroczył rok. Naliczoną w ten sposób kwotę odsetek należy wykazać w składanych deklaracjach lub zeznaniu podatkowym. Odsetki obliczone od takiej różnicy wynoszą 0,1 proc. za każdy dzień zwłoki.
Uregulowanie to stosuje się także w sytuacji, gdy podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie wartości niematerialnej i prawnej o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł, a następnie dokona zakwalifikowania jej do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji przed upływem roku od dnia nabycia. W takim przypadku odsetki, o których była mowa wyżej, nalicza się do dnia zaliczenia programu do wartości niematerialnej i prawnej.
Podatnicy, którzy posiadają wartości niematerialne i prawne, dokonują odpisów amortyzacyjnych od ustalonej wartości początkowej. Odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu, dokonuje się wówczas, gdy wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3500 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa od kwoty 3500 zł, to podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych na przestrzeni kolejnych miesięcy, albo jednorazowo w miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawna została oddana do użytkowania. Można również dokonać odpisu amortyzacyjnego w następnym miesiącu po miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawna została oddana do użytkowania.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK