| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

Na mocy obowiązujących przepisów podatnicy, którzy nabyli wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł i ze względu na przewidywany okres użytkowania równy lub krótszy niż rok, nie zaliczyli ich do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a faktyczny okres użytkowania przekroczył rok, są zobowiązani w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął:
• zaliczyć zakup wartości niematerialnej i prawnej do wartości niematerialnych i prawnych, przyjmując je do ewidencji w cenie nabycia,
• zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę pomiędzy ceną nabycia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, jakie przypadają na okres dotychczasowego użytkowania wartości niematerialnej i prawnej,
• stosować podstawowe stawki amortyzacji w całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
• wpłacić w terminie do 20 dnia miesiąca kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie wartości niematerialnej i prawnej, do dnia, w którym okres użytkowania wartości niematerialnej i prawnej przekroczył rok. Naliczoną w ten sposób kwotę odsetek należy wykazać w składanych deklaracjach lub zeznaniu podatkowym. Odsetki obliczone od takiej różnicy wynoszą 0,1 proc. za każdy dzień zwłoki.
Uregulowanie to stosuje się także w sytuacji, gdy podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie wartości niematerialnej i prawnej o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł, a następnie dokona zakwalifikowania jej do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji przed upływem roku od dnia nabycia. W takim przypadku odsetki, o których była mowa wyżej, nalicza się do dnia zaliczenia programu do wartości niematerialnej i prawnej.
Podatnicy, którzy posiadają wartości niematerialne i prawne, dokonują odpisów amortyzacyjnych od ustalonej wartości początkowej. Odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu, dokonuje się wówczas, gdy wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3500 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa od kwoty 3500 zł, to podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych na przestrzeni kolejnych miesięcy, albo jednorazowo w miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawna została oddana do użytkowania. Można również dokonać odpisu amortyzacyjnego w następnym miesiącu po miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawna została oddana do użytkowania.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK