| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

Przepisy rozporządzenia wykonawczego do ustawy nakładają na podatników obowiązek zbroszurowania wykazu i kolejnego ponumerowania jego kart.
Z kolei w razie zmiany formy opodatkowania – jeżeli podatnik prowadził ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, może kontynuować prowadzenie tej ewidencji jako wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może być prowadzony przy zastosowaniu technik informatycznych. W takim przypadku na koniec każdego miesiąca podatnik jest zobowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych w danym miesiącu.
13. AKTUALIZACJA WYCENY śRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOśCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
Aktualizacja wyceny majątku, jaki jest posiadany przez jednostkę gospodarczą, w postaci środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jest odrębną instytucją w systemie obliczania odpisów amortyzacyjnych. Proces dokonania aktualizacji stanowi urealnienie wartości posiadanego przez przedsiębiorcę majątku trwałego. W wyniku aktualizacji następuje przypisanie środkowi trwałemu wartości wyższej od ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Na mocy przepisów ustaw podatkowych (art. 15 ust. 5 u.p.d.o.p. oraz art. 22o u.p.d.o.f.) Minister Finansów posiada uprawnienie do określenia, w trybie rozporządzenia:
• zasad i terminu aktualizacji wyceny środków trwałych,
• zasad ustalenia wartości początkowej niektórych składników majątku,
• jednostkowej ceny nabycia części składowych i peryferyjnych,
• wartości początkowej niskocennych składników majątku podatnika.
Dodatkowo w przypadku osób fizycznych aktualizacji może podlegać kwota będąca stałą wielkością, za pomocą której ustala się wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych (w 2004 r. – 988 zł).
Omawiając zagadnienie aktualizacji należy zwrócić uwagę, iż obowiązujące obecnie przepisy prawne u.p.d.o.p. i u.p.d.o.f. odnoszą się tylko do możliwości dokonywania aktualizacji wartości środka trwałego. Unormowania ustawowe nie przyznały uprawnień Ministrowi Finansów do określania aktualizacji wyceny posiadanych przez jednostki gospodarcze wartości niematerialnych i prawnych.
Aktualizacji wartości posiadanego majątku powinno dokonywać się wówczas, gdy wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przekroczy 10 proc. W takiej sytuacji ogłaszane są aktualizacyjne wskaźniki przeliczeniowe. Ostatnia aktualizacja wyceny środków trwałych była przeprowadzona na 1 stycznia 1995 r. Wskaźniki przeliczeniowe zostały podane w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 8 lutego 1995 r. w sprawie wskaźników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995 r. (M.P. Nr 9, poz. 125). Jeszcze wcześniejsze aktualizacje były przeprowadzane na 1 stycznia 1994 r. i na 1 stycznia 1993 r. Wykaz wskaźników przeliczeniowych był ogłoszony w:

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK