| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

Przepisy rozporządzenia wykonawczego do ustawy nakładają na podatników obowiązek zbroszurowania wykazu i kolejnego ponumerowania jego kart.
Z kolei w razie zmiany formy opodatkowania – jeżeli podatnik prowadził ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, może kontynuować prowadzenie tej ewidencji jako wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może być prowadzony przy zastosowaniu technik informatycznych. W takim przypadku na koniec każdego miesiąca podatnik jest zobowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych w danym miesiącu.
13. AKTUALIZACJA WYCENY śRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOśCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
Aktualizacja wyceny majątku, jaki jest posiadany przez jednostkę gospodarczą, w postaci środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jest odrębną instytucją w systemie obliczania odpisów amortyzacyjnych. Proces dokonania aktualizacji stanowi urealnienie wartości posiadanego przez przedsiębiorcę majątku trwałego. W wyniku aktualizacji następuje przypisanie środkowi trwałemu wartości wyższej od ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Na mocy przepisów ustaw podatkowych (art. 15 ust. 5 u.p.d.o.p. oraz art. 22o u.p.d.o.f.) Minister Finansów posiada uprawnienie do określenia, w trybie rozporządzenia:
• zasad i terminu aktualizacji wyceny środków trwałych,
• zasad ustalenia wartości początkowej niektórych składników majątku,
• jednostkowej ceny nabycia części składowych i peryferyjnych,
• wartości początkowej niskocennych składników majątku podatnika.
Dodatkowo w przypadku osób fizycznych aktualizacji może podlegać kwota będąca stałą wielkością, za pomocą której ustala się wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych (w 2004 r. – 988 zł).
Omawiając zagadnienie aktualizacji należy zwrócić uwagę, iż obowiązujące obecnie przepisy prawne u.p.d.o.p. i u.p.d.o.f. odnoszą się tylko do możliwości dokonywania aktualizacji wartości środka trwałego. Unormowania ustawowe nie przyznały uprawnień Ministrowi Finansów do określania aktualizacji wyceny posiadanych przez jednostki gospodarcze wartości niematerialnych i prawnych.
Aktualizacji wartości posiadanego majątku powinno dokonywać się wówczas, gdy wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przekroczy 10 proc. W takiej sytuacji ogłaszane są aktualizacyjne wskaźniki przeliczeniowe. Ostatnia aktualizacja wyceny środków trwałych była przeprowadzona na 1 stycznia 1995 r. Wskaźniki przeliczeniowe zostały podane w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 8 lutego 1995 r. w sprawie wskaźników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień 1 stycznia 1995 r. (M.P. Nr 9, poz. 125). Jeszcze wcześniejsze aktualizacje były przeprowadzane na 1 stycznia 1994 r. i na 1 stycznia 1993 r. Wykaz wskaźników przeliczeniowych był ogłoszony w:

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK