| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są najczęściej najbardziej wartościowymi składnikami majątku firmy. Oznacza to, że dokonywane przez jednostkę odpisy amortyzacyjne bardzo istotnie wpływają zarówno na wynik finansowy, jak i na podstawę opodatkowania. Jednocześnie należy być świadomym różnic między amortyzacją dokonywaną dla celów bilansowych a amortyzacją podatkową. Ta pierwsza powinna w możliwie wierny sposób odzwierciedlać zużycie składników majątku i ich aktualną wartość. Amortyzacja podatkowa nie musi spełniać tego celu - ważne jest jedynie, aby była dokonywana zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o PIT i ustawie o CIT. A ponieważ przepisy podatkowe pozostawiają podatnikom znaczną swobodę w wyborze metod i stawek amortyzacyjnych, podatnicy mogą za ich pomocą kształtować - w pewnych granicach - wysokość podstawy opodatkowania. Zwykle przedsiębiorcy starają się jak najbardziej skrócić okres amortyzacji podatkowej. Jest to działanie racjonalne - ale pod warunkiem, że firma osiąga dochód. Jeżeli firma ponosi stratę, to warto pomyśleć o wydłużeniu okresu amortyzacji. W ten sposób koszty mogą zostać "przesunięte" na następne lata. Dlatego warto dokładnie przemyśleć i zaplanować koszty amortyzacji w podatkowym budżecie przedsiębiorstwa. Stanowią one bowiem jeden z najistotniejszych elementów polityki podatkowej firmy.

1. WSTĘP
Dla celów podatkowych zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także metody ustalania wartości początkowej majątku, który jest w posiadaniu podatnika, zostały uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dodatkowo osobny element związany z amortyzacją majątku trwałego występuje w przepisach o rachunkowości.
W praktyce gospodarczej nakłady, które są ponoszone przez przedsiębiorcę na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwagi na odmienną formę udziału takiego majątku w procesie wytwórczym lub handlowym, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w momencie poniesienia tego wydatku. W takiej sytuacji następuje rozliczenie w czasie kosztów nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które jest związane z tym, że majątek taki nie zużywa się jednorazowo. Zużycie majątku trwałego następuje stopniowo, w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, a także wskutek upływu czasu czy też oddziaływania warunków atmosferycznych. Można zatem stwierdzić, że środki trwałe ulegają stopniowemu zużyciu, przenosząc swoją wartość na nowo wytworzone wyroby bądź świadczone usługi. Zużycie środków trwałych może mieć charakter zużycia fizycznego lub zużycia moralnego. Cechą charakterystyczną zużycia fizycznego jest to, iż w wyniku eksploatacji dany środek staje się coraz bardziej zawodny, starzeje się, wykazuje zwiększoną awaryjność, a także wymaga częstszych remontów. Z kolei zużycie moralne jest związane z postępem technicznym. Wraz z rozwojem cywilizacji pojawiają się nowe generacje środków trwałych, które są doskonalsze, pozwalają uzyskiwać lepsze wyniki przy tych samych nakładach bądź odznaczają się wyższą wydajnością (dobrym przykładem są komputery, cyfrowe aparaty fotograficzne i wszelkie inne urządzenia wykorzystujące mikroprocesory).
Fizyczne oraz moralne zużywanie się środków trwałych znajduje swój kosztowy wyraz właśnie w odpisach amortyzacyjnych. Dlatego też stopniowe uznanie w kolejnym roku podatkowym ceny nabycia środka trwałego za koszt uzyskania przychodu wyraża spełnienie zasady współmierności ponoszonych kosztów w stosunku do osiąganych przychodów.
AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH STANOWI ISTOTNY CZYNNIK W STRATEGII PODATKOWEJ PODMIOTU GOSPODARCZEGO. DLA WIĘKSZOśCI PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY PROWADZĄ DZIAŁALNOśĆ GOSPODARCZĄ DOKONYWANIE ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH JEST TAKŻE WAŻNYM PUNKTEM W KALKULACJI KOSZTÓW. MOŻLIWOśĆ WYBORU METODY AMORTYZACJI, OKRESU UMARZANIA śRODKÓW TRWAŁYCH, A TAKŻE WYCENY I PRZESZACOWANIA MAJĄTKU TRWAŁEGO MA ZNACZĄCY WPŁYW NA WYSOKOŚĆ DOCHODU DO OPODATKOWANIA LUB WIELKOŚĆ PONIESIONEJ STRATY PRZY PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. PROBLEMATYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU MA DLA FUNKCJONOWANIA KAŻDEGO PODATKU DOCHODOWEGO PODSTAWOWE ZNACZENIE. PRAWIDŁOWE OBLICZENIE ODPISU AMORTYZACYJNEGO JAKO KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODU STANOWI BOWIEM POWAŻNY CZYNNIK DLA PRAWIDŁOWEGO OBLICZENIA NALEŻNEGO ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO. AMORTYZACJA JAKO SKŁADNIK KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU ZMNIEJSZA ZYSK, JEDNAK NIE JEST TO RÓWNOZNACZNE Z KOLEJNYM USZCZUPLENIEM EKONOMICZNYCH ŹRÓDEŁ, Z KTÓRYCH PODATNIK MOŻE FINANSOWAĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK