| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Księgowanie od A do Z

Księgowanie od A do Z

Prowadzenie nawet małej firmy wymaga podstawowej wiedzy z zakresu sposobów ewidencjonowania zdarzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzenie rachunkowości ma także za zadanie umożliwienie prawidłowego rozliczenia się z kontrahentem i z budżetem. Rachunkowość prowadzona jest nie tylko dlatego, że tak nakazuje prawo, ale także po to, by można było uzyskać informacje konieczne do właściwego funkcjonowania jednostki (czyli osiągania zysków). To rachunkowość jest źródłem informacji niezbędnych do podejmowania decyzji. Praktycznie cały obszar firmy jest widoczny w zbiorach danych rejestrowanych w księgach rachunkowych i ewidencjach pomocniczych. Informacje tworzone przez rachunkowość służą też otoczeniu przedsiębiorstwa związanemu z nim transakcjami gospodarczymi.

Podstawowymi zasadami rachunkowości, których przestrzeganie warunkuje poprawność prowadzenia ewidencji księgowej oraz ma zapewnić rzetelne i jasne przedstawienie w sprawozdaniu finansowym sytuacji majątkowej i wyniku finansowego są:
• zasada wiarygodności,
• zasada ostrożnej wyceny,
• zasada kontynuacji,
• zasada memoriału,
• zasada współmierności przychodów i kosztów,
• zasada istotności,
• zasada indywidualnej oceny.
Zasada wiarygodności oznacza, że dane wynikające z ksiąg rachunkowych mają uczciwie, zgodnie z prawdą materialną, bez zniekształcania rzeczywistości oraz naginania faktów przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Przestrzeganie zasady ostrożnej wyceny polega na tym, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty).
Zgodnie z zasadą memoriału, firma powinna ująć w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Natomiast zgodnie z zasadą współmierności, koszty są uznawane w rachunku zysków i strat na podstawie bezpośredniego związku z osiągniętymi przychodami. Do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego należy zaliczyć koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na dany okres koszty, które zostaną poniesione w przyszłości.
Zasada istotności, którą szerzej opiszemy w dalszej części „Poradnika”, uprawnia jednostkę do stosowania uproszczeń, jeżeli one nie wywierają istotnego ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości zostały zdefiniowane w ustawie jako wybrane i stosowane przez jednostkę, odpowiednie do jej działalności. Mają to być rozwiązania dopuszczone przez ustawę i zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Jednostka ma więc możliwość przeanalizowania wybranych już przez siebie rozwiązań pod kątem własnej sytuacji finansowej i ewentualnej ich zmiany, co jest określane jako przyjęcie zasady indywidualnej wyceny. Sprawozdanie finansowe sporządza się przyjmując założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan upadłości lub likwidacji, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego powinno znaleźć się wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK