| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Przychody zwolnione od podatku

Przychody zwolnione od podatku

W katalogu zwolnień istotne miejsce zajmują nieopodatkowane świadczenia na rzecz pracowników. Wprawdzie ustawodawca coraz bardziej ogranicza ich krąg, ale dobrze skonstruowany pakiet wynagrodzeń ciągle może przynieść znaczne oszczędności podatkowe. Część zwolnień została określona w samej ustawie, jednak znaczna ilość korzystnych rozwiązań wynika z przyjętych w danej firmie metod "premiowania" pracowników i sposobów ich rozliczania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze świadczenia pracownicze ze wskazaniem, w jakich sytuacjach nie będą one zwiększały przychodu podatkowego.

3.5.2. Rozliczenie strat ze źródeł wolnych
Jeśli chodzi o możliwości odliczania straty, poniesionej na działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, to należy uwzględnić, iż przy ustalaniu straty podatnik nie może uwzględnić przychodów i kosztów podatkowych ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku. W związku z tym, przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy ustawodawca nie zezwolił na ustalenie straty podatkowej, która powstałaby na źródłach wolnych od podatku.
Kwestia ta ma swoje odzwierciedlenie w konstrukcji formularzy podatkowych (CIT-2 i CIT-8), w ramach których już na samym początku ustalania wyniku podatkowego występuje konieczność skorygowania wykazanego uprzednio dochodu (poniesionej straty) m.in. o straty na źródłach przychodów, z których dochody są wolne od podatku. W takim przypadku kwota straty związanej ze „źródłem wolnym” niweluje stratę podlegającą odliczeniu.

Stella Brzeszczyńska
Monika Konrad
Piotr Kostrzewa
Anna Lesińska
Grzegorz Majewski

----------------------------------------
1 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.), zwana dalej u.d.p.p.w.
2 Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przepisy odrębne stanowią inaczej lub majątek takiej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub fundacja prowadzi działalność statutową w szczególności na rzecz nauki. W tych trzech przypadkach również do fundacji, o której mowa powyżej, nie stosuje się ograniczeń wynikających z u.d.p.p.w.
3 Do sfery zadań publicznych należy zaliczyć działalność w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności charytatywnej; podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych; ochrony i promocji zdrowia; działań na rzecz osób niepełnosprawnych; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; ratownictwa i ochrony ludności; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; upowszechniania i ochrony praw konsumentów; działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocji i organizacji wolontariatu; działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w., w zakresie określonym w powyższych punktach.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK