| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama

Porady prawne

Pożyczki dla członków spółdzielni mieszkaniowej

Aktualizacja: 07.02.2005

Dowiedziałam się, że mogę się ubiegać o pożyczkę od spółdzielni mieszkaniowej, której jestem członkiem. Czy taka pożyczka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? »

Opodatkowanie sprzedaży akcji

Aktualizacja: 07.02.2005

Zamierzam kupić akcje spółki akcyjnej. Czynności tej chciałbym dokonać przez dom maklerski. Proszę o odpowiedź na pytanie, czy od umowy kupna (a także sprzedaży) akcji trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. »

Usługi reklamowe świadczone na rzecz podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty

Aktualizacja: 07.02.2005

Spółka z o.o. świadczy w Polsce usługi reklamy na rzecz kontrahenta z Hiszpanii. Jak należy opodatkować taką usługę? »

VAT od opakowań zwrotnych

Aktualizacja: 03.02.2005

Jaka stawka VAT obowiązuje w obrocie opakowaniami zwrotnymi? Jaki był stan prawny w tej materii przed 1 maja 2004 r.? »

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Aktualizacja: 31.01.2005

Zamierzam sprzedać swoje udziały w spółce z o.o. Czy w przypadku zawarcia takiej umowy sprzedaży należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Jeżeli tak, to czy można się umówić, że osobą zobowiązaną do zapłaty podatku będzie nabywca? »

Zaświadczenie o zaległościach podatkowych kredytobiorcy

Aktualizacja: 31.01.2005

Staram się o kredyt hipoteczny w banku. Proszę o odpowiedź na pytanie, czy bank udzielający mi kredytu może zwrócić się do mojego urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie informacji co do moich ewentualnych zaległości podatkowych? Jeśli tak, to w jakim terminie bank musi udzielić takiej informacji? »

Usługa transportowa - rozliczenie VAT

Aktualizacja: 31.01.2005

Fundacja (nie posiada NIP UE) kupiła bilety lotnicze w Polsce przez pośrednika, ale faktura została wystawiona przez słowacką firmę, która podała swój NIP UE (SK). Faktura została wystawiona bez VAT. Na fakturze podano kwotę w SKK i PLN, bez rozliczenia VAT. Data wystawienia faktury - 14 października 2004 r., wylot - 11 listopada 2004 r., powrót - 14 listopada 2004 r. Zapłaty za fakturę dokonano w październiku na konto na Słowacji. Czy fundacja musi rozliczyć VAT w Polsce i wystawić fakturę wewnętrzną (naliczyć i odliczyć VAT) i ująć w deklaracji jako import usług opodatkowany 0 proc.? »

Zaliczki wpłacane na usługi turystyczne a VAT

Aktualizacja: 03.02.2005

Czy podlegają opodatkowaniu zaliczki wpłacane przez klienta na usługi turystyczne, które są opodatkowane wyłącznie na podstawie uzyskanej marży? Jeżeli np. w styczniu br. klient wpłaca 100 zł zaliczki na imprezę, która składa się z nabytych usług, tj. hotel, pilot, ubezpieczenie i transport, który jest wykonywany własnym autobusem (czyli usługa własna), to jak należy opodatkować tę zaliczkę? Udział usług własnych (autokar) wynosi 30 proc., a 70 proc. dotyczy zaliczki na sprzedaż opodatkowaną z "marży". Faktycznie usługa zostanie wykonana w marcu. »

Podatek wynikający z faktury VAT RR

Aktualizacja: 03.02.2005

Nasza spółka cywilna zajmuje się handlem hurtowym artykułami rolniczymi skupowanymi od rolników. W praktyce często zdarzają się sytuacje, w których zapłata przelewem za fakturę VAT RR nie jest możliwa, ponieważ rolnik nie posiada konta bankowego. W takim przypadku nie mamy możliwości skorzystania z odliczenia podatku naliczonego. Czy w związku z tym możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek VAT wynikający z faktur VAT RR, które są regulowane gotówką? »

Rozszerzenie działalności a termin wyboru opodatkowania liniowego

Aktualizacja: 03.02.2005

W 2004 r. prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Dodatkowo od 5 stycznia 2005 r. uczestniczę jako wspólnik w spółce cywilnej. Jako wspólnik pierwszy przychód osiągnąłem 10 stycznia 2005 r. W dniu 12 stycznia 2005 r. złożyłem oświadczenie o wyborze tzw. opodatkowania liniowego. W urzędzie skarbowym dowiedziałem się jednak, że moje oświadczenie - z uwagi na osiągnięcie pierwszego przychodu 10 stycznia 2005 r. - zostało złożone po terminie. Czy stanowisko urzędu jest słuszne? »

Dane porównawcze w rachunku przepływów pieniężnych

Aktualizacja: 31.01.2005

Spółka z o.o. sporządza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 r. W związku ze znacznym wzrostem rozmiarów spółki jest ona zobowiązana do sporządzenia w bieżącym roku rachunku przepływów pieniężnych. W poprzednim roku obrotowym spółka nie podlegała obowiązkowi sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych i w związku z tym nie sporządziła ona tej części sprawozdania finansowego. Pojawia się jednak pytanie, czy spółka ma obowiązek przedstawić w bieżącym roku obrotowym również dane porównywalne do rachunku przepływów pieniężnych za rok bieżący. Dane porównywalne obejmowałyby dane za poprzedni rok obrotowy, co w konsekwencji oznaczałoby konieczność sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych za poprzedni rok obrotowy. »

Zwolnienie podatkowe dla stypendystów

Aktualizacja: 31.01.2005

Czy w przypadku ustanawiania stypendiów dla studentów przez powołane przez nas stowarzyszenie, stypendia takie będą korzystać ze zwolnienia od podatku? »

Moment zaliczenia do kosztów faktury wystawionej przez przedsiębiorcę

Aktualizacja: 31.01.2005

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wystawiła mi fakturę VAT za usługę montażu sieci komputerowej. Usługa została zakończona w dniu 28 grudnia 2004 r., a faktura została wystawiona w dniu 3 stycznia br. Płatność na rzecz kontrahenta została dokonana w dniu 3 stycznia 2005 r. Czy prawidłowe jest zaliczenie tej należności do kosztów uzyskania przychodów w grudniu 2004 r. Czy w tym zakresie zaszły jakieś zmiany? »

Ulga na Internet

Aktualizacja: 31.01.2005

Słyszałam, że będę mogła odliczyć wydatki na Internet, bo wprowadzono taką ulgę. Czy to prawda? Jeśli tak, to w jakiej wysokości i na jakich zasadach? »

Błąd podstawowy

Aktualizacja: 31.01.2005

Jestem zatrudniony na stanowisku dyrektora finansowego w spółce z o.o. Nasza jednostka działa w formie spółki już od kilku lat, lecz powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w ubiegłych latach. Jednym z elementów przejętych po przedsiębiorstwie państwowym jest obowiązujący do tej pory w naszej spółce zbiorowy układ pracy, przewidujący wypłacanie dla dłużej zatrudnianych pracowników tak zwanych nagród jubileuszowych. Do roku ubiegłego spółki rozpoznawała koszty z tytułu nagród jubileuszowych na zasadzie kasowej, tzn. nagrody te księgowane były jako koszt spółki w momencie ich wypłaty. Od bieżącego roku spółka zamierza utworzyć rezerwę na wypłacane w przyszłości nagrody jubileuszowe. Wielkość tej rezerwy ma być liczona na podstawie specjalnego algorytmu biorącego pod uwagę między innymi takie czynniki, jak przewidywana liczba lat, którą obecnie zatrudnieni pracownicy przepracują jeszcze w spółce, przewidywana wielkość średniego wynagrodzenia w spółce, które będzie podstawą do wyliczenia wielkości nagród jubileuszowych, prawdopodobieństwo, że obecnie zatrudnieni pracownicy nie odejdą ze spółki przed nabyciem prawa do otrzymania nagrody jubileuszowej. W związku z tym, że rezerwa na nagrody jubileuszowe będzie tworzona przez naszą spółkę po raz pierwszy w tym roku, wpłynie ona znacząco na wynik finansowy bieżącego roku obrotowego. Czy w tej sytuacji możliwe jest zaksięgowanie tej rezerwy w ciężar kapitału własnego spółki w pozycji "Zysk (strata) z lat ubiegłych"? »

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »