| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki

Jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski jest niemiecka osoba prawna (GmbH). Wspólnik ma zamiar w maju 2005 r. podwyższyć kapitał zakładowy spółki, przeznaczając na ten cel środki z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych. Wspólnik zamierza sprzedać udziały w podwyższonym kapitale zakładowym po ich objęciu i rejestracji podwyższenia. Czy podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki będzie rodziło po stronie wspólnika obowiązek poniesienia w Polsce ciężaru 5-proc. podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku1?

Zgodnie z art. 260 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.)2 uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki. W przypadku takiego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki nowe udziały, zwane udziałami gratisowymi, przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.
W świetle przepisów ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych3 (u.p.c.c.), podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa, będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jako że w chwili zmiany umowy spółki siedziba spółki znajduje się na terytorium Polski. Obowiązek podatkowy w tym podatku powstanie z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki. Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b u.p.c.c. podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość podwyższenia kapitału zakładowego pomniejszona o opłaty wskazane w art. 6 ust. 9 u.p.c.c. Stawka podatku wynosi 0,5 proc., przy czym zgodnie z art. 4 pkt 2 u.p.c.c. obowiązek podatkowy ciążył będzie na spółce.
Jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych, art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o tym podatku (u.p.d.o.p.) ustanawia zasadę, w myśl której dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej jest dochodem z udziału w zyskach osób prawnych. Przepis art. 26 ust. 2 u.p.d.o.p. stanowi, iż w razie przeznaczenia dochodu przez właściwy organ spółki na podwyższenie jej kapitału zakładowego, spółka pobiera podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego. Następnie do 7 dnia następnego miesiąca spółka polska jako płatnik pobrany podatek przekazuje do właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 22 ust. 2 u.p.d.o.p. podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski od osób wymienionych w art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. (podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) ustala się w wysokości 19 proc. przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej. Przepis art. 10 umowy między Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w punkcie 3 wyjaśnia, iż określenie „dywidendy” użyte w art. 10 umowy oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych, praw do udziału w zysku, akcji w górnictwie, akcji założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również inny dochód, który według prawa państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji i wypłaty z tytułu świadectw udziałowych w funduszu inwestycyjnym. A zatem w zakresie tego przepisu mieści się również dochód z udziałów gratisowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK