| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Prezentacja w sprawozdaniu finansowym strat z lat ubiegłych

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym strat z lat ubiegłych

Nasza spółka poniosła w roku 2002 stratę bilansową w kwocie 80 000 zł. Kapitał podstawowy na koniec 2002 r. wynosił 50 000 zł. Zwyczajne zgromadzenie wspólników w kwietniu 2003 r. podjęło uchwały o:• zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2002 r.,• pokryciu straty za 2002 r. z zysków kolejnych 5 lat,• dalszym istnieniu spółki i podwyższeniu kapitału podstawowego do kwoty 200 000 zł w drodze utworzenia nowych udziałów.Podwyższenie kapitału podstawowego zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym we wrześniu 2003 r. Nowo utworzone udziały zostały objęte przez dotychczasowych wspólników. Dokonali oni wpłat na rachunek bankowy spółki w kwocie 150 000 zł (czerwiec 2003 r.).W latach 2003 i 2004 spółka także poniosła straty bilansowe. Poza kapitałem podstawowym nie występują inne elementy kapitałów własnych. W jaki sposób powinny zostać zaprezentowane straty za lata 2002-2003 w sprawozdaniu finansowym za 2004 r.? Nie mamy obowiązku badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok 2004.

Straty bilansowe spółka powinna wykazać w pasywach bilansu w grupie A. „Kapitały własne”. Ponieważ w bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący i poprzedni rok obrotowy (art. 46 ust. 1 ustawy o rachunkowości), w sprawozdaniu finansowym za 2004 r. należy zaprezentować stany poszczególnych składników kapitałów własnych spółki na 31 grudnia 2004 r. i na 31 grudnia 2003 r.
Prezentacja strat za lata 2002–2004 w bilansie powinna być następująca:
1) według stanu na 31 grudnia 2004 r.
A.VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych – kwota strat za lata 2002 i 2003,
A.VIII. Zysk (strata) netto – kwota straty za rok 2004,
2) według stanu na 31 grudnia 2003 r.
A.VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych – kwota straty za rok 2002,
A.VIII. Zysk (strata) netto – kwota straty za rok 2003.
Jeżeli strata wykazana w bilansie na 31 grudnia 2004 r. przewyższy połowę kapitału zakładowego, czyli 100 000 zł, zarząd jest zobowiązany, zgodnie z przepisami art. 233 ustawy – Kodeks spółek handlowych, niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Zgromadzenie to może, tak jak w 2003 r., podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału podstawowego lub o wniesieniu przez wspólników dopłat w celu pokrycia strat poniesionych przez spółkę.
W przypadku podjęcia uchwały o wniesieniu dopłat w celu pokrycia straty ich równowartość należy zaliczyć do kapitału rezerwowego. Stosownie do przepisów art. 36 ust. 2e ustawy o rachunkowości takie dopłaty należy w pasywach bilansu zaprezentować w wyodrębnionych pozycjach kapitału własnego następująco:
• równowartość dopłat dopóki nie zostaną użyte w sposób uzasadniający ich odpisanie – „Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników”,
• uchwalone, lecz niewniesione dopłaty – „Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)”.
Teresa Fołta
biegły rewident, wiceprezes Zarządu Rewiks Sp. z o.o.
Podstawa prawna
•  ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 66


reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Witold Michałek

Minister ds. procesu stanowienia prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Członek i współzałożyciel Stowarzyszenia Profesjonalnych Lobbystów w Polsce. Współwłaściciel firmy lobbingowej i doradczej UNILOB. Koordynator i konsultant w wielu międzynarodowych projektach, mających na celu pomoc we wprowadzaniu regulacji i instytucji gospodarki rynkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Azji i Afryki, finansowanych przez USAID, UE oraz rząd Wielkiej Brytanii. Ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK