| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Kwalifikacje głównego księgowego

Kwalifikacje głównego księgowego

Jestem dyrektorem zakładu budżetowego utworzonego przez gminę (ZOZ). W tym roku główna księgowa odchodzi na emeryturę i w związku z tym chcę zatrudnić na to stanowisko dotychczasowego kierownika działu płac. Mam jednak wątpliwości, czy posiada ona odpowiednie kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska. Proszę o wskazanie przepisu określającego wymogi, jakie musi spełniać główny księgowy.

Z uwagi na to, że główny księgowy odpowiada i prowadzi finanse zakładu opieki zdrowotnej, przepisami określającymi wymagania dla takich osób są przede wszystkim z art. 5 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DzU z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.).
W myśl tego przepisu do sektora finansów publicznych zalicza się m.in.:
• organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki,
• jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych,
• państwowe szkoły wyższe,
• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
• państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.
Jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone wyłącznie w formach przewidzianych ustawami. Taką ustawą jest ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zm.). W myśl jej przepisów gminy mogą prowadzić swoje zadania w szczególności w formach: zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Zakład budżetowy jest więc jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, który odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania oraz pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji przedmiotowych czy celowych otrzymywanych z budżetu.
Wymieniona ustawa w art. 35 ust. 2 ustala, że w jednostce sektora finansów publicznych. Głównym księgowym może być osoba, która:
• ma obywatelstwo polskie,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych,
• korzysta z pełni praw publicznych,
• nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
• ukończyła:
– ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub
– średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
Ustawa o finansach publicznych w art. 35 ust. 7 określa, że przepisy w zakresie wykształcenia stosuje się również odpowiednio do głównego księgowego budżetu państwa, głównego księgowego części budżetowej oraz skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego).
 


reklama

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »