| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Przegląd kasy w terminie a konieczność zwrotu ulgi

Przegląd kasy w terminie a konieczność zwrotu ulgi

Spółka nie dokonała w obowiązującym terminie przeglądu technicznego kasy fiskalnej. Jednocześnie odliczyła 50% ceny zakupu kasy. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość wystąpienia o przywrócenie terminu? Czy trzeba zwrócić odliczone 50% ceny zakupu?

Przepisy wykonawcze do ustawy o VAT zobowiązują podatników, którzy prowadzą ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, do wykonywania co 12 miesięcy obowiązkowego przeglądu technicznego kasy przez właściwy serwis. Naruszenie tego obowiązku stanowi, niestety, podstawę do zwrotu uprzednio odliczonej lub zwróconej podatnikowi kwoty z tytułu zakupu kasy fiskalnej.
Wynika to z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, który zobowiązuje podatników do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, jeśli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
• zaprzestaną ich używania lub
• nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
• naruszają warunki związane z odliczeniem tych kwot, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT.
Obowiązek zwrotu dotyczy oczywiście tylko kwot przypadających na kasy, których dotyczą opisane zdarzenia. Ten obowiązek samorozliczenia o charakterze sankcyjnym – w przypadku niedotrzymania terminu przeglądu technicznego – powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca (lub odpowiednio kwartału), w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu. Konsekwentnie rozliczenia z tego tytułu należy dokonać nie później niż w terminie rozliczenia podatku VAT za ten miesiąc (lub kwartał).
W przypadku niedotrzymania przez podatnika terminu przeglądu kasy obowiązek samorozliczenia o charakterze sankcyjnym powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca (kwartału), w którym powstały okoliczności uzasadniające zwrot.
Podatnicy zwolnieni podmiotowo z podatku VAT lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od tego podatku mają nieco inny termin na rozliczenie zwrotu. W ich przypadku obowiązek zwrotu ulgi musi zostać dopełniony nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.
Przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa umożliwiają podatnikowi przywrócenie terminu na wniosek zainteresowanego, w sytuacji gdy:
• uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy,
• wniesie podanie o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi oraz
• jednocześnie z wniesieniem podania dopełni czynności, dla której określony był termin.
Jednak zgodnie z art. 162 § 4 przepisy Ordynacji podatkowej o przywróceniu terminu stosuje się tylko do terminów procesowych. Termin, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, jest terminem materialnoprawnym, ustawowym, który nie podlega przywróceniu.
Przywrócenie terminu na podstawie przedmiotowej regulacji, przy spełnieniu wymienionych w niej warunków, może mieć zastosowanie do niedotrzymania terminu wynikającego z doręczonej podatnikowi decyzji organu podatkowego.
Aneta Szwęch
Podstawy prawne
•  ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
•  ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 90, poz. 756
•  rozporządzenie Ministra Finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników – Dz.U. Nr 108, poz. 948; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 85, poz. 798
•  rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących – Dz.U. Nr 273, poz. 2706


Polecamy artykuły

Źródło:

Serwis Finansowo-Księgowy
Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK