| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak rozliczyć wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego

Jak rozliczyć wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego

Proszę o wskazanie, jak rozliczyć wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i jakie skutki podatkowe wywołuje on po stronie udziałowców?

5) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wyżej wymienione składniki majątku podatnika – jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki.
W przypadku udziałowców-akcjonariuszy będących osobami fizycznymi zasady ustalania dochodu przy wnoszeniu aportu niepieniężnego na podwyższenie kapitału zostały określone w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT i są analogiczne do przedstawionych rozwiązań w ustawie o CIT.
Skutki rachunkowe
Zgodnie z ustawą o rachunkowości kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki.
Kapitał zakładowy spółek kapitałowych wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Czynności związane z kapitałem zakładowym rozpoczynają się w momencie powzięcia uchwały wspólników (akcjonariuszy) spółki w tym zakresie. Uchwała podlega dalej rejestracji w sądzie rejestrowym. W związku z tym pod datą uzyskania wpisu powyższej uchwały w rejestrze sądowym należy ująć w księgach rachunkowych ustaloną wartość w pozycji kapitału zakładowego, a ewentualną nadwyżkę ceny emisyjnej ponad wartość nominalną należy odnieść na kapitał zapasowy.
Zapisy księgowe związane z pokryciem wkładów na poczet kapitału zakładowego w formie niepieniężnej, powinny być stosowane analogicznie do odpowiednich pozycji aktywów spółki.
Przykład
Rozliczenie podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych w formie wkładu niepieniężnego innego niż przedsiębiorstwo.
1) Uchwała wspólników, akcjonariuszy w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w wartości nominalnej 180 000 zł, a w wartości emisyjnej 200 000 zł. Z tego od ceny emisyjnej 150 000 zł w formie środków trwałych i 50 000 zł w formie wartości niematerialnych i prawnych.
2) Wniesienie do spółki środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na poczet podwyższenia kapitału zakładowego
Dekretacja
Wn konto „Środki trwałe” 150 000 zł
Wn konto „Wartości niematerialne i prawne” 50 000 zł
Ma konto „Rozrachunki z udziałowcami, akcjona- riuszami, z tytułu wpłat na poczet kapitału” 200 000 zł
3) Wpis w rejestrze sądowym podwyższenia kapitału zakładowego
Dekretacja
Wn konto „Rozrachunki z udziałowcami, akcjona- riuszami z tytułu wpłat na poczet kapitału” 200 000 zł
Ma konto „Kapitał zakładowy” 180 000 zł
Ma konto „Kapitał zapasowy (agio)” 20 000 zł
• art. 28 ust. 1 pkt 10, art. 36 ust. 1, ust. 2b–e ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546
• art. 12 ust. 1 pkt 7, art. 15 ust. 1j i 1k, art. 16 ust. 1 pkt 8, art. 26 ust. 1–2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135
• art. 17 ust. 1 pkt 9, art. 22 ust. 1e i 1f, art. 23 ust. 1 pkt 38, art. 30a ust. 2, art. 41 ust. 4–5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135
dr Artur Kowalski
specjalista w zakresie finansów i rachunkowości


Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK