| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w spółce z udziałem cudzoziemca

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w spółce z udziałem cudzoziemca

Czy spółka cywilna lub jawna, której wspólnikiem jest cudzoziemiec, może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Zanim zostanie udzielona odpowiedź na zadane powyżej pytanie, należy przede wszystkim ustalić, czy dany cudzoziemiec zalicza się do kręgu tzw. osób zagranicznych oraz czy jest uprawniony do prowadzenia na terytorium Polski działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej lub jawnej.
Pierwszą z tych kwestii rozstrzyga art. 5 pkt 2 lit. a) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z jego treścią, osobą zagraniczną jest osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą i nieposiadająca obywatelstwa polskiego.
Z kolei, w myśl art. 13 ust. 1 i ust. 2 powołanej wyżej ustawy:
• osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także
• obywatele innych państw, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się w Polsce, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy nadany w Polsce lub korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium,
mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
Natomiast inne niż wymienione wyżej osoby zagraniczne mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej (art. 13 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).
Zgodnie z powyższym cudzoziemiec może zostać wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej, jeżeli:
– ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski (tzn. nie jest osobą zagraniczną) albo
– jest osobą zagraniczną, ale spełnia kryteria swobodnego podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski – na podstawie art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o p.d.o.f. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości – przeliczonej na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 24a ust. 4 i 6 ustawy o p.d.o.f.).

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jan Furtas

konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK