| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Obsługa księgowa jednostek powiązanych

Obsługa księgowa jednostek powiązanych

Obsługuję pod względem księgowym cztery spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. We wszystkich tych podmiotach głównym udziałowcem jest osoba fizyczna (posiada w każdej spółce ponad 60% udziałów). Czy w świetle art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmioty te należy uważać za podmioty powiązane i czy w świetle tych przepisów należy prezentować rozliczenia w rachunku zysków i strat oraz bilansie jako rozliczenia z podmiotami powiązanymi?

Należy wskazać, że definicja podmiotu powiązanego jest różna w przepisach ustawy o podatku dochodowym oraz ustawie o rachunkowości. Artykuł 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych definiuje, że jeżeli:
• podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
• osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
• te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów
– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.
Ponadto w ust. 3 określono, że ww. przepisy stosuje się odpowiednio, gdy:
• podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
• te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.
Powyższe przepisy stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.
Natomiast ustawa o rachunkowości w art. 3, ust. 1 pkt 37–43 definiuje pojęcie jednostki powiązanej jako grupę jednostek obejmującą jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora, jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone. Zdefiniowano również jednostkę dominującą, znaczącego inwestora, jednostki zależne, współzależne oraz jednostki stowarzyszone.
Pomijając aspekt niejednoznaczności wskazanych definicji należy przede wszystkim wskazać, że zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i ustawa o rachunkowości są autonomicznymi przepisami prawa – równej rangi. Każda z ustaw może w dowolnym kształcie definiować pojęcia – z mocą obowiązywania tylko do tego przepisu prawnego. A zatem definicja zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy tylko i wyłącznie tego przepisu (chyba że inna ustawa wskaże tę definicję jako wiążącą również w swoim akcie prawnym). Ustawa o rachunkowości posiada własną definicję jednostek powiązanych, która dotyczy tylko ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat) sporządzane jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, a zatem przy jego sporządzaniu obowiązuje definicja zawarta w ustawie o rachunkowości.
Porady udzielił:
Piotr Rybicki
– dyrektor finansowy w firmie produkcyjno-handlowej;
Pytania: czytelnicy.rfa@infor.pl
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK