| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Wpłata kaucji i czynszu inicjalnego przy zawarciu umowy leasingu

Wpłata kaucji i czynszu inicjalnego przy zawarciu umowy leasingu

Rozważam zawarcie umowy leasingu, której przedmiotem będzie koparka do robót ziemnych. Leasingodawca wprowadził do umowy zapis, zgodnie z którym przy zawarciu umowy powinienem wpłacić na jego rzecz kaucję oraz tzw. czynsz inicjalny, stanowiący część wartości koparki. Czy kwoty te mogą stanowić dla mnie koszt uzyskania przychodu już w dacie ich uiszczenia?

Zgodnie z art. 23a pkt 1 ustawy o p.d.o.f. umową leasingu jest umowa zdefiniowana przepisami kodeksu cywilnego, a ponadto każda inna umowa, w ramach której jedna ze stron (finansujący) oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie o p.d.o.f. drugiej stronie (korzystającemu) podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty (por. również art. 23l ustawy o p.d.o.f.).
Strony umowy leasingu mogą zawrzeć w niej postanowienie, na mocy którego korzystający zobowiązany jest do wniesienia kaucji na rzecz finansującego. Kaucja stanowi w założeniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy i ma charakter zwrotny. Z uwagi na funkcję, jaką spełnia, można porównać ją do zaliczkowej zryczałtowanej kary umownej. Ze względu na charakter kaucji, jest ona neutralna podatkowo: nie zalicza się jej ani do przychodów finansującego, ani odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego (art. 23j ust. 3 ustawy o p.d.o.f.).
Jako koszty negatywne nie zostały natomiast wymienione wydatki ponoszone w związku z zawarciem umowy leasingowej, w tym m.in. czynsz inicjalny. W związku z powyższym, ustalając koszty uzyskania przychodów z tytułu jego uiszczenia, należy kierować się ogólną definicją kosztów, zawartą w art. 22 ustawy o p.d.o.f. – w powiązaniu z odpowiednimi przepisami regulującymi opodatkowanie stron umów leasingu.
Z treści art. 23b ust. 1 ustawy o p.d.o.f. wynika, że opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:
1) została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome, oraz
2) suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środka trwałego będącego przedmiotem umowy (por. także art. 23j ust. 1 i 2 ustawy o p.d.o.f.).
A zatem w sytuacji, gdy umowa leasingu spełnia warunki określone w art. 23b ust. 1 ustawy o p.d.o.f. oraz finansujący nie korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym, o których mowa w art. 23b ust. 2 tej ustawy, korzystający ma prawo ujęcia w kosztach uzyskania przychodów pełnej wysokości czynszu inicjalnego – w dacie poniesienia wydatku. Nie zachodzi natomiast potrzeba dzielenia czynszu inicjalnego na raty i zaliczania go w poczet kosztów uzyskania przychodów stosownie do czasu trwania umowy (tak również m.in. Urząd Skarbowy w Płocku w piśmie z z 10 sierpnia 2005 r., sygn. 1419/UPO-415/112/05/MP/1, oraz Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku w piśmie z 24 czerwca 2005 r., sygn. IIU--SpbIA/1/415-31/158a/32/05/BB).
Beata Szamborska
Podstawa prawna:
art. 23b ust. 1, art. 23j ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).


reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
Personel i Zarządzanie 4/201730.03 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »