| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Zapłata za usługę a wartość początkowa

Zapłata za usługę a wartość początkowa

Spółka zakupiła z importu środek trwały. Wartość zakupu po przeliczeniu na PLN wyniosła 120 000 zł. Środek trwały został oddany do użytkowania w sierpniu 2005 r. Za usługę transportową (4300 zł) zapłaciliśmy we wrześniu, chociaż faktura była już wystawiona w sierpniu. Czy kwota usługi transportowej powiększy wartość początkową środka?

Wartość usługi transportowej w tym przypadku powiększy wartość początkową zakupionego środka trwałego. Wartość początkowa stanowi podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych i jest ustalana przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych według zasad określonych w art. 16g ustawy w zależności od sposobu pozyskania środka trwałego.
Wartość początkową środków trwałych nabytych odpłatnie stanowi cena ich nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy:
a) powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty:
• transportu,
• załadunku i wyładunku,
• ubezpieczenia w drodze,
• montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych,
• opłat notarialnych, skarbowych i innych,
• odsetek,
• prowizji
oraz o:
• cło,
• podatek akcyzowy od importu,
• dodatnie różnice kursowe,
b) pomniejszoną o podatek od towarów i usług (z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług) oraz o ujemne różnice kursowe.
W zależności od rodzaju dokonywanej między podmiotami transakcji, kwota należna zbywcy może wynikać z rachunku, faktury VAT, umowy cywilnoprawnej lub aktu notarialnego.
Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” powoduje, że katalog wydatków poniesionych w bezpośrednim związku z zakupem środka trwałego powiększających jego wartość początkową jest otwarty. To oznacza, że w praktyce mogą wystąpić również inne, niewymienione wyżej koszty związane z nabyciem lub przyjęciem do używania danego środka, które będą miały wpływ na jego wartość początkową.
Koszty te (znane co do rodzaju i kwoty) powinny zostać naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.
Amortyzacji podlega środek trwały kompletny i zdatny do użytku.
Fakt nieuiszczenia zapłaty za usługę transportową do dnia przekazania środka trwałego do używania nie ma znaczenia dla określenia wartości początkowej dla celów amortyzacji. W opisanej sytuacji usługa transportowa wiązała się bezpośrednio z nabyciem środka trwałego, w dodatku spółka znała jej wartość w miesiącu oddania środka do używania – faktura została wystawiona w sierpniu. Stąd kwota 4300 zł powiększy wartość zakupionego środka trwałego.
Marcin Banasik
Podstawa prawna:
art. 16g ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).


reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »