| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak przeprowadzać inwentaryzację za pomocą weryfikacji sald

Jak przeprowadzać inwentaryzację za pomocą weryfikacji sald

Nasza firma dokonuje inwentaryzacji między innymi metodą porównania stanu wynikającego z zapisów w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. Czy przeprowadzenie weryfikacji sald powinno zostać potwierdzone protokołem? Jak powinien on wyglądać?

RADA
Przeprowadzenie weryfikacji sald powinno zostać potwierdzone protokołem, z którego ma wynikać, jakie salda poddano weryfikacji i jaka jest realna wartość inwentaryzowanych składników aktywów lub pasywów. Wzór takiego protokołu w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację aktywów i pasywów posługując się m.in. metodą porównania stanu wynikającego z zapisów w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacji sald).
Metodę tę stosuje się m.in. do następujących składników aktywów i pasywów:
• wartości niematerialnych i prawnych,
• gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
• środków trwałych w budowie,
• udziałów i akcji w spółkach kapitałowych,
• materiałów i towarów w drodze oraz dostaw niefakturowanych,
• środków pieniężnych w drodze,
• należności spornych i wątpliwych,
• rozrachunków publicznoprawnych,
• rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych,
• kapitałów (funduszy) własnych i specjalnych,
• rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.
Przeprowadzenie weryfikacji sald powinno być potwierdzone protokołem, z którego ma wynikać, jakie salda poddano weryfikacji i jaka jest realna wartość inwentaryzowanych składników aktywów lub pasywów.
W praktyce wiele osób często nie dostrzega, jak bardzo ważne są protokoły weryfikacji sald. Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego ogólnie wszyscy sprawdzamy realność poszczególnych sald, lecz nie zawsze pamiętamy o tym, że należy opisać przeprowadzone uzgodnienia.
Podany wzór „Protokołu weryfikacji” może być pomocny w przeprowadzeniu porównań danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.
Protokoły weryfikacji mogą dotyczyć poszczególnych sald lub grup sald wchodzących w skład danej pozycji bilansu.

Przykład
Jednostka przeprowadziła inwentaryzację rozrachunków publicznoprawnych na 31 grudnia 2004 r.
Pozycje bilansu:
Aktywa B.II.2b „Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń” 58 600 zł
1. Saldo Wn konta 220-7 „Rozrachunki z tytułu VAT” wynika z deklaracji VAT-7 za grudzień 23 200 zł
2. Saldo Wn konta 220-8 „Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych” wynikające z deklaracji CIT-8 za rok 2004 35 400 zł
3. Razem (1 + 2) 58 600 zł
Pasywa B.III.2g „Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń” 135 760 zł
1. Saldo Ma konta 220-4 „Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych” wynika z deklaracji PIT-4 6 700 zł
2. Saldo Ma konta 220-9 „Rozrachunki z PFRON” wynika z deklaracji DEK-I-0 za grudzień 18 960 zł
3. Saldo Ma konta 229-51 „Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych” wynika z deklaracji DRA za grudzień 75 900 zł
4. Saldo Ma konta 229-52 „Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych” wynika z deklaracji DRA za grudzień 21 500 zł
5. Saldo Ma konta 229-53 „Rozrachunki z tytułu FP i FGŚP” wynika z deklaracji DRA za grudzień 12 700 zł
6. Razem (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 135 760 zł
W wyniku sprawdzenia terminowości wpłat poszczególnych zobowiązań w ciągu roku stwierdzono brak naliczenia odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat na PFRON w kwocie 890 zł.
Wn konto 752 „Koszty finansowe” 890 zł
Ma konto 220-9 „Rozrachunki z PFRON” 890 zł
Po zaksięgowaniu rozliczenia inwentaryzacji pozycja bilansu Pasywa B.III.2g „Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń” zamyka się kwotą 136 650 zł.

Marianna Sobolewska
biegły rewident

• art. 17 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Serwis Finansowo-Księgowy
PIT 2018. Komentarz (książka)299.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Foryś Wojciechowski Spółka komandytowa

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK