| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak przeprowadzać inwentaryzację za pomocą weryfikacji sald

Jak przeprowadzać inwentaryzację za pomocą weryfikacji sald

Nasza firma dokonuje inwentaryzacji między innymi metodą porównania stanu wynikającego z zapisów w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. Czy przeprowadzenie weryfikacji sald powinno zostać potwierdzone protokołem? Jak powinien on wyglądać?

RADA
Przeprowadzenie weryfikacji sald powinno zostać potwierdzone protokołem, z którego ma wynikać, jakie salda poddano weryfikacji i jaka jest realna wartość inwentaryzowanych składników aktywów lub pasywów. Wzór takiego protokołu w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację aktywów i pasywów posługując się m.in. metodą porównania stanu wynikającego z zapisów w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacji sald).
Metodę tę stosuje się m.in. do następujących składników aktywów i pasywów:
• wartości niematerialnych i prawnych,
• gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
• środków trwałych w budowie,
• udziałów i akcji w spółkach kapitałowych,
• materiałów i towarów w drodze oraz dostaw niefakturowanych,
• środków pieniężnych w drodze,
• należności spornych i wątpliwych,
• rozrachunków publicznoprawnych,
• rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych,
• kapitałów (funduszy) własnych i specjalnych,
• rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.
Przeprowadzenie weryfikacji sald powinno być potwierdzone protokołem, z którego ma wynikać, jakie salda poddano weryfikacji i jaka jest realna wartość inwentaryzowanych składników aktywów lub pasywów.
W praktyce wiele osób często nie dostrzega, jak bardzo ważne są protokoły weryfikacji sald. Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego ogólnie wszyscy sprawdzamy realność poszczególnych sald, lecz nie zawsze pamiętamy o tym, że należy opisać przeprowadzone uzgodnienia.
Podany wzór „Protokołu weryfikacji” może być pomocny w przeprowadzeniu porównań danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.
Protokoły weryfikacji mogą dotyczyć poszczególnych sald lub grup sald wchodzących w skład danej pozycji bilansu.

Przykład
Jednostka przeprowadziła inwentaryzację rozrachunków publicznoprawnych na 31 grudnia 2004 r.
Pozycje bilansu:
Aktywa B.II.2b „Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń” 58 600 zł
1. Saldo Wn konta 220-7 „Rozrachunki z tytułu VAT” wynika z deklaracji VAT-7 za grudzień 23 200 zł
2. Saldo Wn konta 220-8 „Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych” wynikające z deklaracji CIT-8 za rok 2004 35 400 zł
3. Razem (1 + 2) 58 600 zł
Pasywa B.III.2g „Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń” 135 760 zł
1. Saldo Ma konta 220-4 „Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych” wynika z deklaracji PIT-4 6 700 zł
2. Saldo Ma konta 220-9 „Rozrachunki z PFRON” wynika z deklaracji DEK-I-0 za grudzień 18 960 zł
3. Saldo Ma konta 229-51 „Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych” wynika z deklaracji DRA za grudzień 75 900 zł
4. Saldo Ma konta 229-52 „Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych” wynika z deklaracji DRA za grudzień 21 500 zł
5. Saldo Ma konta 229-53 „Rozrachunki z tytułu FP i FGŚP” wynika z deklaracji DRA za grudzień 12 700 zł
6. Razem (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 135 760 zł
W wyniku sprawdzenia terminowości wpłat poszczególnych zobowiązań w ciągu roku stwierdzono brak naliczenia odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat na PFRON w kwocie 890 zł.
Wn konto 752 „Koszty finansowe” 890 zł
Ma konto 220-9 „Rozrachunki z PFRON” 890 zł
Po zaksięgowaniu rozliczenia inwentaryzacji pozycja bilansu Pasywa B.III.2g „Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń” zamyka się kwotą 136 650 zł.

Marianna Sobolewska
biegły rewident

• art. 17 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539

Polecamy artykuły

Źródło:

Serwis Finansowo-Księgowy
Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Szeliga

Księgowa - specjalistka w zakładaniu spółek na Cyprze.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK