| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak prawidłowo księgować dokumenty celne w pkpir

Jak prawidłowo księgować dokumenty celne w pkpir

Importuję towary ze Stanów Zjednoczonych. Jak prawidłowo księgować dokumenty celne w księdze przychodów i rozchodów? Jakie są inne obowiązki względem urzędu skarbowego i urzędu statystycznego, wynikające z zakupu towaru z krajów spoza Unii Europejskiej.

RADA
Oprócz złożenia dokumentu SAD nie ma żadnych innych obowiązków dokumentacyjnych z tytułu importu towarów z kraju nienależącego do Unii Europejskiej. Szczegóły ujęcia importu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
W przypadku dokonania importu towarów z kraju nienależącego do Unii Europejskiej wszystkie należności publicznoprawne związane z tą transakcją (m.in. cło, VAT, opłaty celne) są wykazane w dokumencie SAD. Jednocześnie dokument ten stanowi źródło informacji o charakterze statystycznym.
(+) Nie ma więc obowiązku składania dodatkowych dokumentów ani w urzędzie skarbowym, ani w urzędzie statystycznym.
W katalogu dowodów księgowych, na podstawie których można dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, mieści się m.in. dokument celny. Właśnie takim dokumentem jest SAD – jednolity dokument odprawy celnej.
WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Jeżeli przedmiotem importu jest towar lub inny składnik majątku nabyty w celu wykorzystania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to aby ująć jego wartość w księdze, należy dokonać wyceny właśnie na podstawie danych zawartych w dokumencie odprawy celnej.
Będą to nie tylko elementy składowe ceny zakupu, ale także średni kurs NBP zastosowany w dokumencie i właściwy do ustalenia wartości importowanego przedmiotu w złotych. Na cenę zakupu w przypadku importu składa się: cena, jaką nabywca płaci za nabyty przedmiot, pomniejszona o VAT (jeżeli oczywiście podlega on odliczeniu), powiększona o cło, podatek akcyzowy i opłaty celne dodatkowe. Wszystkie wymienione wartości składają się na jedną wartość, która podlega wpisowi w jednej pozycji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako cena zakupu określonego składnika majątku.
WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Jeżeli transakcja nie jest przeprowadzona gotówkowo i zapłata nastąpi dopiero po otrzymaniu przedmiotu importu, to ujęte w księdze koszty zakupu należy skorygować o różnice kursowe, jakie powstaną między datą zarachowania kosztów a datą zapłaty.
W tym celu trzeba porównać wartość ceny należnej kontrahentowi w dniu zarachowania kosztów (z zastosowaniem średniego kursu NBP ujętego w SAD) z wartością tej należności przeliczoną na złote polskie w dniu zapłaty, według kursu sprzedaży ogłoszonego przez bank, z którego usług korzystał podatnik dla dokonania przelewu. Jeśli podatnik skorzystał na powstałej w ten sposób różnicy kursów – musi pomniejszyć wartość towarów o tę różnicę. W przeciwnym razie (różnica kursowa niekorzystna dla podatnika) jej wartość odpowiednio podwyższy wartość zakupu.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• § 3 pkt 2, § 12 ust. 3 pkt 1, ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz.U. Nr 152, poz. 1475; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 282, poz. 2807
• art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538

Joanna Krawczyk
doradca podatkowy


reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »