| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jakie informacje powinien zawierać raport z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego

Jakie informacje powinien zawierać raport z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego

Mam kilka wątpliwości dotyczących kształtu raportu przygotowywanego przez biegłego rewidenta po przeprowadzonym badaniu sprawozdania finansowego. Przede wszystkim chodzi mi o część szczegółową tego raportu. Jakie elementy powinien zawierać raport z badania?

5) charakterystyka czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów, ich kompletność i prawidłowość,
6) pozycje kształtujące wynik działalności jednostki oraz kompletność i prawidłowość ich ujęcia; dotyczy to zwłaszcza:
• przychodów oraz kosztów zwykłej działalności operacyjnej (statutowej),
• pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, w tym spowodowanych aktualizacją aktywów i pasywów,
• przychodów i kosztów finansowych, a zwłaszcza z tytułu odsetek i różnic kursowych, dywidend oraz aktualizacji wartości udziałów, akcji i papierów wartościowych,
• zysków i strat nadzwyczajnych,
7) kompletność i prawidłowość danych zawartych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, a w szczególności:
• rozliczenie stanów oraz przychodów i rozchodów majątku trwałego,
• przekształcenie wyniku finansowego brutto jednostki w podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z pkt 76 normy nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta w raporcie należy również poinformować o:
• sporządzeniu raportów cząstkowych, np. na temat działania kontroli wewnętrznej,
• adresowanych do kierownika jednostki wystąpieniach dotyczących istotnych naruszeń prawa, wykrycia nadużyć itp.,
• wynikach badania dodatkowych zagadnień, określonych w umowie o badanie, jeżeli nie przewiduje ona sporządzenia na ten temat oddzielnego sprawozdania.
W raporcie nie podaje się natomiast informacji o tym, czy biegły rewident wystosował tzw. pismo do kierownika jednostki, którego przedmiotem są zazwyczaj ujawnione podczas badania uchybienia i niedociągnięcia, niewpływające istotnie na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Renata Woźniak
specjalista z zakresu finansów i ubezpieczeń

• art. 37 ust. 3, art. 65 ust. 4 i 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539
• pkt 76 normy nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta „Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych”


reklama

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »