| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak zaewidencjonować podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony w związku z zakupem samochodu od osoby fizycznej

Jak zaewidencjonować podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony w związku z zakupem samochodu od osoby fizycznej

Zakupiliśmy od osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej samochód osobowy na firmę. Spisaliśmy umowę na kwotę 10 000 zł. W urzędzie skarbowym musimy opłacić od umowy 2% podatku. Jak należy ten fakt zaewidencjonować? Czy można zaliczyć podatek do kosztów?

RADA
Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa w tym przypadku cenę nabycia samochodu. Sposób jego ewidencji został zaprezentowany na kontach księgowych w uzasadnieniu.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o rachunkowości wartość początkową środka trwałego (w tym przypadku samochodu) stanowi cena nabycia. Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu:
1) pomniejszona o:
• podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
• rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski,
• przychody związane z zaciągniętymi zobowiązaniami w celu sfinansowania zakupu środka trwałego i związane z nimi dodatnie różnice kursowe,
2) powiększona o:
• koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu,
• koszty poniesione przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia środka trwałego do używania,
• niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
• koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi ujemne różnice kursowe,
• a w przypadku importu – dodatkowe obciążenia o charakterze publicznoprawnym.
Jeżeli zatem zakup używanego samochodu osobowego od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej następuje przez zawarcie umowy kupna-sprzedaży, to jednym z elementów stanowiących cenę nabycia samochodu, poza kwotą należną zbywcy (w tym przypadku 10 000 zł), będzie także zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych.
Ponieważ zakup środka trwałego nastąpił od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, to dokumentem poniesienia wydatku przez jednostkę będzie umowa kupna-sprzedaży, z uwzględnieniem zasad zapisanych w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z którego wynika, że dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:
1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu,
5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Konrad M. Mazur

Prawnik, specjalizuje się w prawnej obsłudze sektora innowacyjnego, nastawionego na prowadzenie biznesu wykorzystującego nowoczesne technologie. Szczególnie pasjonują go zagadnienia związane z prawnymi aspektami ochrony informacji, danych osobowych oraz własności intelektualnej. Są one oczywiście w sposób nierozłączny związane są z prawem cywilnym, konkurencji (także nieuczciwej) oraz innymi gałęziami prawa – ochroną danych osobowych, informacji niejawnych oraz tajemnic. Na co dzień prowadzi również zajęcia dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z podstaw prawa własności intelektualnej oraz polskiego i europejskiego prawa cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK