| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Czy należy wysyłać prośby o potwierdzenie sald do wszystkich kontrahentów

Czy należy wysyłać prośby o potwierdzenie sald do wszystkich kontrahentów

Czy praktyka wysyłania potwierdzeń sald tylko do największych dłużników (których salda stanowią 90% ogółu należności) spełnia wymogi ustawy o rachunkowości? Czy zostanie to zaakceptowane przez biegłego rewidenta? Pozostałe 10% należności rozkłada się na kilkadziesiąt tysięcy klientów. Nie wysyłając do tych klientów próśb o potwierdzenie sald chcielibyśmy zaoszczędzić na kosztach tej całej operacji.

RADA
Zarówno ustawa o rachunkowości, jak i normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta wymagają kompletności potwierdzeń sald. Rezygnacja z pewnej liczby potwierdzeń może być dopuszczalna tylko w sytuacji, gdy niepotwierdzone salda mieszczą się w granicach istotności, przyjętej w polityce rachunkowości jednostki.

UZASADNIENIE
Ustawa o rachunkowości w art. 26 ust. 1 pkt 2 wskazuje sposób inwentaryzacji należności za pomocą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. Nie ma tutaj mowy o wartości należności, której saldo należy potwierdzić. Oczywiście, sytuacja byłaby idealna, gdyby wszyscy kontrahenci potwierdzili salda. Jednak w praktyce najczęściej nie jest to możliwe, jak wskazuje to chociażby Państwa przykład.
Pewne wskazówki co do sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji za pomocą potwierdzenia sald możemy znaleźć w normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta.
Warunkiem uznania przez biegłego rewidenta procedury uzgodnień sald przeprowadzonej przez badaną jednostkę za wiarygodną jest uzyskanie przez niego pewności, że
1) w odniesieniu do należności:
• jednostka wystosowała prośbę o potwierdzenie sald należności do wszystkich znaczących kontrahentów,
• prośby te zostały skierowane na właściwy adres,
• od większości (z punktu widzenia istotności) kontrahentów otrzymano potwierdzenia wysokości sald;
2) w odniesieniu do zobowiązań:
• jednostka otrzymała od wszystkich znaczących wierzycieli prośbę o uzgodnienie sald,
• uzgodnienia takie nastąpiły,
• nie pominięto żadnej z próśb o uzgodnienie.
Kompletność wysłania i otrzymania próśb o uzgodnienie oraz nadesłanych odpowiedzi jest przedmiotem badania biegłego rewidenta. Kontrola ta polega na porównaniu listy kontrahentów z wykazem kontrahentów, do których wysłano oraz od których otrzymano wyciągi z kont lub prośby o uzgodnienie sald. Uzgodnienie nie musi obejmować wszystkich sald. Z punktu widzenia biegłego rewidenta istotne są należności i zobowiązania o znacznej wysokości, z którymi obroty są duże lub przeterminowane.
Kluczowe znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytanie Czytelnika ma istotność niepotwierdzonych sald. W ustawie o rachunkowości często można spotkać słowo „istotność”. W rozumieniu MSR nr 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” (pkt 31) informację uznaje się za istotną, jeśli jej nieujawnienie mogłoby wpłynąć na gospodarcze decyzje użytkowników podejmowane na podstawie sprawozdania finansowego. Podejmując decyzję o tym, czy dana pozycja lub pozycje zagregowane są istotne, należy oceniać zarówno ich charakter, jak i rozmiary. W zależności od okoliczności czynnikiem decydującym może być albo charakter, albo wielkość pozycji. Na przykład aktywa o tym samym charakterze i funkcji łączy się nawet wówczas, gdy poszczególne kwoty są znaczne. Znaczne pozycje o różnym charakterze lub funkcji prezentuje się jednak oddzielnie.
Za próg istotności można przyjąć wielkości stosowane w rewizji finansowej oraz spotykane w literaturze rachunkowości. Za istotny próg przyjmuje się wielkości powyżej 1–2% sumy bilansowej lub 0,5–1% wartości przychodu, w zależności od tego, która z wymienionych wielkości jest niższa.
W sytuacji opisanej w pytaniu należy więc przede wszystkim określić, czy 10% należności, w stosunku do których nie zostanie podjęta próba potwierdzenia salda, mieści się w przyjętym przez jednostkę progu istotności. Ponadto jednostka musi liczyć się z możliwością nieotrzymania potwierdzeń sald od części kontrahentów. Wówczas wartość niepotwierdzonych należności wzrosłaby, co wiąże się z ponownym sprawdzeniem, czy nie zostanie przekroczony ustalony próg istotności.

Wioletta Roman
doradca podatkowy

• art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2252


Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Polak

Ekspert

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK