| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak prawidłowo zaksięgować kaucję gwarancyjną

Jak prawidłowo zaksięgować kaucję gwarancyjną

Podpisaliśmy umowę i wykonaliśmy określoną w niej usługę na rzecz kontrahenta. Zgodnie z umową kontrahent ma prawo do zatrzymania przez 3 lata pewnej kwoty należności jako gwarancji. Gdzie ewidencjonować takie gwarancje i jak prawidłowo ująć je w bilansie?

RADA
Jest to tzw. kaucja gwarancyjna. Kaucję tego typu należy potraktować jako należności od usługodawcy (kontrahenta), które mają charakter zwrotny i zostaną rozliczone po upływie czasu określonego w umowie. Saldo konta „Rozrachunki z odbiorcami” pozostaje zatem do końca tego okresu nierozliczone – w wysokości zatrzymanej kaucji gwarancyjnej. W bilansie należy wykazać ją po stronie aktywów – w pozycji B.II.1a lub 2a jako należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy.

UZASADNIENIE
Przy zawieraniu umów o wykonanie usług odbiorca usługi często zastrzega sobie prawo do wstrzymania (nawet na okres kilku lat) płatności określonych kwot należnych wykonawcom robót – z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych kosztów usunięcia wad (usterek). Praktyka taka występuje przede wszystkim przy wykonywaniu usług w zakresie robót budowlanych lub budowlano-montażowych. Zatrzymane przez usługobiorcę kwoty stanowią kaucję gwarancyjną będącą swego rodzaju zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy.
Jeżeli wykonane roboty zawierają wady lub usterki, kaucja gwarancyjna jest wykorzystywana do sfinansowania ich usunięcia. W przypadku niewykorzystania całości lub części kaucji w okresie wskazanym w umowie podlega ona zwrotowi na rachunek wykonawcy robót.
Ewidencja w księgach rachunkowych z tytułu zatrzymanych kaucji gwarancyjnych może przebiegać następująco:
1. Faktura VAT za wykonane usługi
a) należność ogółem – wartość brutto:
Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”,
b) przychód ze sprzedaży – wartość netto:
Ma konto 70 „Sprzedaż usług”,
c) podatek VAT należny:
Ma konto 22 „Rozrachunki z tytułu VAT należnego”.
2. Wpływ na rachunek bankowy kwoty podlegającej zapłacie – należność ogółem (pomniejszona o zatrzymaną kaucję gwarancyjną):
Wn konto 13 „Rachunek bieżący”,
Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”.
W tej sytuacji na koncie 20 „Rozrachunki z odbiorcami” pozostaje nierozliczone saldo w wysokości zatrzymanej kaucji gwarancyjnej. Są to należności z tytułu dostaw i usług, dlatego też niezależnie od określonego w umowie terminu płatności zatrzymane kwoty kaucji należy wykazywać w bilansie po stronie aktywów – w pozycji B.II.1a lub 2a, jako należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług – odpowiednio o okresie spłaty do 12 lub powyżej 12 miesięcy.
3. Wpływ niewykorzystanej kaucji na rachunek bankowy:
Wn konto 13 „Rachunek bieżący”,
Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”.
4. Przepadek kaucji w związku z jej wykorzystaniem na usunięcie usterek:
Wn konto 76 „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”.
Trzeba podkreślić, że zarówno do celów bilansowych, jak i podatkowych do przychodów roku obrotowego, w którym wykonano usługę, należy zaliczyć całą wartość sprzedaży wynikającą z wystawionej faktury – niezależnie od terminu ostatecznego rozliczenia kwot zatrzymanych jako kaucja gwarancyjna.

Anna Kędziora
księgowa, konsultant podatkowy

• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2252


reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK