| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jakie są zasady sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki powiązane

Jakie są zasady sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki powiązane

Jesteśmy firmą produkującą rowery. W związku z ekspansywną polityką mającą na celu wzrost naszych udziałów w rynku nabyliśmy większościowy pakiet akcji naszego konkurenta. W jaki sposób wpłynie to na rodzaj sporządzanych przez nas sprawozdań finansowych? Jakie dokumenty szczegółowo regulują tę problematykę?

RADA
W wyniku przejęcia konkurent stał się jednostką zależną wobec firmy przejmującej. Rodzaj sporządzanych sprawozdań nie ulegnie zmianie. Będzie to standardowo: bilans, rachunek zysków i strat oraz pozostałe sprawozdania, które firma była zobowiązana sporządzać zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Podstawową różnicą będzie konieczność sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zasady sporządzania sprawozdań skonsolidowanych szczegółowo reguluje rozdział 6 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych.

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej. Sprawozdanie to obejmuje dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na to, w jakim państwie znajduje się ich siedziba. Sprawozdanie powinno być zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę (art. 55 ustawy o rachunkowości). Powinno ono obejmować tradycyjne sprawozdania sporządzane zgodnie z wymogami ustawy, jednak muszą być one poddane konsolidacji. Należy pamiętać, że jednostki, które są zobowiązane lub skorzystały z możliwości sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR, nie sporządzają sprawozdania zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zwolnione są jednostki dominujące, których zagregowane dane (wraz z danymi jednostek zależnych), z pominięciem wyłączeń konsolidacyjnych, spełniają minimum dwa warunki:
• łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób,
• łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7 500 000 euro,
• łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15 000 000 euro.
Jeśli jednostka dominująca wyższego szczebla posiada minimum 90% udziałów jednostki dominującej niższego szczebla, jednostka niższego szczebla jest zwolniona ze sporządzania sprawozdania skonsolidowanego. W takim przypadku za sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego odpowiada jednostka dominująca wyższego szczebla.
reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »