| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Czy zwrot kosztów używania samochodu prywatnego przez wolontariusza stanowi koszt uzyskania przychodu

Czy zwrot kosztów używania samochodu prywatnego przez wolontariusza stanowi koszt uzyskania przychodu

Prezes naszego stowarzyszenia pracuje jako wolontariusz. Czy może on otrzymywać zwrot kosztów za wykorzystywanie swego samochodu (jazdy lokalne) do celów stowarzyszenia? Jeśli zwrot kosztów następuje w oparciu o kartę przebiegu pojazdu, to czy będą one dla stowarzyszenia kosztami uzyskania przychodu? Jak wygląda w takim przypadku sprawa podatku od osób fizycznych? Czy jeżeli nie pobiera wynagrodzenia za wykonywaną pracę, to jest pracownikiem? Czy też jako "niepracownik" zobowiązany jest gromadzić dokumenty (jakie?) potwierdzające ponoszenie wydatków związanych z eksploatacją pojazdu?

 Stowarzyszenie może zwrócić wolontariuszowi koszty za wykorzystanie swego samochodu do celów stowarzyszenia. Koszty związane z działalnością statutową nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Zatem stowarzyszenie nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zwróconych wolontariuszowi kosztów z tytułu używania przez niego samochodu prywatnego. Jednak jeżeli racjonalnie uzasadnione i udokumentowane wydatki z tego tytułu są związane z realizacją celów statutowych, to równowartość dochodu odpowiadająca tym kosztom będzie zwolniona z podatku dochodowego (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
Wolontariusze mogą wykonywać działalność odpowiadającą świadczeniu pracy na rzecz między innymi:
• organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego,
• stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego (art. 42 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.
Zatem w stowarzyszeniu wolontariusz może wykonywać świadczenie odpowiadające świadczeniu pracy – nie jest jednak pracownikiem. Bez względu na to, jaki jest zakres świadczeń wykonywanych przez wolontariusza (czy sprawuje funkcję prezesa czy inną), należy odwołać się do reguł przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
WAŻNE!
Należy podkreślić, iż:
• wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności statutowej,
• korzystający ma obowiązek m.in. pokrywania, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, kosztów podróży służbowych i diet,
• korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego.
Stowarzyszenie może zwrócić wolontariuszowi koszty związane z wykorzystywaniem samochodu na potrzeby wykonywanych świadczeń. Jednakże nie stanowią one kosztu uzyskania przychodu, należy je bowiem uznać za związane z działalnością statutową, a zatem niepodlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu. Działalność wolontariusza może być związana wyłącznie z działalnością statutową. Zaś dochody podatników, których celem jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 4 updop). Równowartość dochodu odpowiadająca tej kwocie zwróconej wolontariuszowi będzie zwolniona z podatku dochodowego.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Gierszewska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK