| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak zaksięgować koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów

Jak zaksięgować koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów

Jak należy ewidencjonować informacje niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej: koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów dla podatku, przychody i dochody wyłączone z opodatkowania w księgach handlowych osoby prawnej?

Tworząc konta pozabilansowe, należy wyodrębnić konta służące do korekty przychodów i kosztów, zgodnie z ustawą podatkową i konstrukcją deklaracji CIT, i wyposażyć je w analitykę przedmiotową. Konto 991 „Wyłączenia z kosztów” powinno posiadać analitykę z podziałem według rodzaju, gdzie uwzględni się m.in.:
• amortyzację niestanowiącą kosztów podatkowych,
• odpisy na należności,
• umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntów,
• niezrealizowane różnice kursowe.
Analogicznie – konto 990 „Wyłączenia z przychodów” powinno posiadać analitykę z podziałem według rodzaju uwzględniającą m.in.:
• odpisy przychodów przyszłych okresów,
• dywidendy,
• nieotrzymane odsetki od pożyczek itp.
Również wyłączenia z dochodów:
• straty podatkowe lat ubiegłych do odliczenia,
• otrzymane dotacje do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej.
Informacje wydzielone na kontach analitycznych posłużą ponadto do sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego w części dotyczącej rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

PRZYKŁAD 1
Jednostka jest stroną umowy leasingu samochodu ciężarowego (leasingobiorcą). Zaliczyła go do aktywów trwałych i amortyzuje zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W myśl przepisów podatkowych (art. 17a–17l updop) jest to leasing operacyjny, a raty leasingowe (12 000 zł netto miesięcznie) są kosztem uzyskania przychodu w całości. W konsekwencji amortyzacja samochodu (8000 zł miesięcznie) nie jest kosztem uzyskania przychodu.
1. Wyłączenie z kosztów dla podatku amortyzacji miesięcznej 8000 zł:
  Wn konto 991 „Wyłączenia z kosztów” – w analityce „Wyłączenia z kosztów – amortyzacja” 8000 zł,
  Ma konto 999 „Rozliczenie kont pozabilansowych” 8000 zł.
2. Dopisanie kosztów dla podatku w wysokości comiesięcznej raty leasingowej (księgowanie ze znakiem minus):
Wn konto 991 „Wyłączenia z kosztów” – w analityce „Wyłączenia z kosztów – raty leasingowe” (–) 12 000 zł,
Ma konto 999 „Rozliczenie kont pozabilansowych” (–) 12 000 zł.

PRZYKŁAD 2
Jednostka w 2004 r. dokonała odpisu aktualizującego należność w kwocie 1220 zł, w tym podatek VAT 220 zł, przychód należny 1000 zł. Należność dochodzona była na drodze sądowej. Odpis ten wówczas zaksięgowany został jako koszt bilansowy, nie stanowił kosztu uzyskania przychodu. W styczniu 2005 r. na podstawie sądowego nakazu zapłaty, spółka skierowała wierzytelność do egzekucji komorniczej. W październiku 2005 r. otrzymała zawiadomienie o bezskuteczności egzekucji ze względu na brak majątku dłużnika, co zostało uznane przez dłużnika. Spółka dla rozróżnienia odpisów na należności według ustawy podatkowej prowadzi dwa różne konta: konto 280 „Odpisy aktualizujące należności niespełniające warunku art. 16 ust. 1 pkt 26a” i konto 281 „Odpisy aktualizujące należności spełniające warunek art. 16 ust. 1 pkt 26a”. Pozwala to na przeniesienie informacji podatkowej na lata następne. Ponadto dodatkowo prowadzi ewidencję pozabilansową na kontach zespołu „9**” dla uwzględnienia zdarzeń wpływających na korekty podatkowe kosztów i przychodów i wyliczenie podatku.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager serwisu infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »