| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak ewidencjonujemy przekazanie zysku na spłatę kredytu oraz zakup środków trwałych

Jak ewidencjonujemy przekazanie zysku na spłatę kredytu oraz zakup środków trwałych

Spółka akcyjna przekazała połowę zysku na spłatę kredytu, a drugą połowę - na zakup środków trwałych. Jak należy zaewidencjonować tę operację? Czy cały zysk należy zaksięgować na kapitał zapasowy?

UWAGA!
Roczne sprawozdanie spółki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Dopóki zgromadzenie wspólników nie podejmie uchwały o podziale zysku, wynik finansowy netto za dany rok obrotowy jest zaksięgowany na koncie „Wynik finansowy” – saldo Ma.
W przypadku gdy spółka osiągnęła stratę, saldo figuruje po stronie Wn.
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i po podjęciu uchwały o podziale zysku netto należy dokonać w księgach rachunkowych roku następującego po roku obrotowym przeniesienia salda konta „Wynik finansowy”:
Wn „Wynik finansowy”,
Ma „Rozliczenie wyniku finansowego”.
Jeśli w statucie spółki akcyjnej zawarte są zapisy przewidujące inny podział zysku, walne zgromadzenie może podjąć decyzję o zatrzymaniu zysku w spółce.
UWAGA!
Wszystkie decyzje dotyczące zatrzymania zysku w spółce muszą być podjęte na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy większością głosów.
Zatrzymanie zysku w spółce wiąże się z tym, że akcjonariuszom nie zostanie wypłacona dywidenda, a uzyskane w ten sposób środki finansowe będzie można przeznaczyć na różne cele, np. zakup środków trwałych czy podwyższenie kapitału.
Problematyka dotycząca ujmowania kapitałów w księgach rachunkowych jest uregulowana w art. 36 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Zgodnie z tym przepisem kapitały (fundusze) własne ujmuje się z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. W ustawie nie ma unormowań dotyczących źródła finansowania kapitału zapasowego, rezerwowego, nie ma też regulacji dotyczących sposobu wykorzystania kapitałów.
Regulacje te znajdziemy w Kodeksie spółek handlowych. W myśl art. 396 § 1 k.s.h. spółka ma obowiązek utworzyć kapitał zapasowy w celu pokrycia ewentualnej straty, na który przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
Ewidencja obligatoryjnego tworzenia kapitału zapasowego w spółce jest następująca:
Wn „Rozliczenie wyniku finansowego”,
Ma „Kapitał zapasowy”.
W omawianym pytaniu spółka przeznaczyła część zatrzymanego zysku na zakup środków trwałych, a część – na spłatę kredytu.
Zarówno zakup środka trwałego, jak i spłatę kredytu ewidencjonuje się na zasadach ogólnych.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
reklama

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Buchta

Specjalista ds. leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »