| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak ewidencjonujemy przekazanie zysku na spłatę kredytu oraz zakup środków trwałych

Jak ewidencjonujemy przekazanie zysku na spłatę kredytu oraz zakup środków trwałych

Spółka akcyjna przekazała połowę zysku na spłatę kredytu, a drugą połowę - na zakup środków trwałych. Jak należy zaewidencjonować tę operację? Czy cały zysk należy zaksięgować na kapitał zapasowy?


RADA
Operacje gospodarcze wymienione w pytaniu są finansowane z rachunku bieżącego spółki, nie powodują one zmian w kapitale własnym i w konsekwencji są neutralne podatkowo.

UZASADNIENIE
Aby można było przeznaczyć wypracowany przez spółkę zysk na zakup środka trwałego i na spłatę kredytu, konieczne jest spełnienie następujących warunków:
• uzyskanie pozytywnej opinii biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe spółki,
• zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie akcjonariuszy,
• obligatoryjne utworzenie kapitału zapasowego w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego spółki,
• posiadanie statutu spółki, który zawiera postanowienia pozwalające na inny podział zysku niż wypłata dywidendy akcjonariuszom,
• podjęcie przez walne zgromadzenie wspólników większością głosów decyzji dotyczącej zatrzymania zysku w spółce i przeznaczenia go na różne cele.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości podział zysku (pokrycie straty) w jednostkach zobowiązanych do badania rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu tego sprawozdania przez organ zatwierdzający (walne zgromadzenie akcjonariuszy). Sprawozdanie to powinno być zaopiniowane przez biegłego rewidenta.
UWAGA!
Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez zatwierdzenia sprawozdania, jest nieważny z mocy prawa.
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku „czystym”. Jest to zysk wynikający z rocznego bilansu po odjęciu podatku dochodowego. W myśl art. 347 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Statut może przewidywać inny sposób podziału zysku. Artykuł 348 k.s.h. ogranicza kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Kwota ta nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Ponadto kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK