| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Druki ścisłego zarachowania

Druki ścisłego zarachowania

W szczegółowych zasadach rachunkowości dla budżetu nie ma już zapisu o drukach ścisłego zarachowania. Czy czek gotówkowy jest nadal drukiem ścisłego zarachowania?


W ewidencji można ustalić stan ilościowy druków na koniec każdego półrocza i porównać go ze stanem rzeczywistym. Jeśli wystąpią jakieś różnice, należy niezwłocznie zawiadomić kierownika i głównego księgowego. W razie zagubienia lub kradzieży książeczki czeków gotówkowych lub rozrachunkowych, należy zawiadomić właściwy oddział banku (który wydał czeki). Blankiety czeków gotówkowych przechowuje „pod kluczem” kasjer, który ponosi osobiście odpowiedzialność za ich należyte zabezpieczenie. W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie przestępstwa, trzeba zawiadomić policję. W razie zaginięcia (zgubienia lub kradzieży) druków ścisłego zarachowania należy niezwłocznie przeprowadzić inwentaryzację druków i ustalić liczbę i cechy (numery, serie) druków, które zaginęły.

Jeżeli druki ścisłego zarachowania uległy zniszczeniu, należy sporządzić komisyjny protokół, który powinien być przechowywany w aktach, prowadzonych przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.

Czeki

Wyróżniamy wiele rodzajów czeków, m.in. czeki rozrachunkowe, które ułatwiają obrót bezgotówkowy, ponieważ kwota wskazana na czeku zostaje przelana na konto osoby uprawnionej z czeku. Dla rozliczeń gotówkowych najważniejszy jest czek gotówkowy, który zawiera polecenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej osobie uprawnionej. Nawet niewypełniony formularz czeku jest drukiem ścisłego zarachowania. Do zasadniczych elementów czeku nie zalicza się określenia osoby, na rzecz której czek został wystawiony. Zgodnie z przepisami prawa czekowego czek może być wystawiony na określoną osobę lub na okaziciela.

Zasady ewidencji

Do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, których wartość wyrażona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej (w tym czeki i weksle obce), a także środków pieniężnych w drodze służy konto 140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”. Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.

Należy pamiętać, aby ewidencja szczegółowa do konta 140 umożliwiała ustalenie:

• poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych
• wyrażonego w walucie polskiej i obcej stanu poszczególnych krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych z podziałem na poszczególne waluty obce
• wartości krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych powierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym.

Konto 140 może wykazywać wyłącznie saldo Wn. Oznacza ono stan krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.

PODSTAWY PRAWNE:
• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119)
• Ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 73, poz. 501)
• Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020)


Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK