| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak od 1 stycznia 2007 r. rozliczać koszty w czasie

Jak od 1 stycznia 2007 r. rozliczać koszty w czasie

Jestem księgową w spółce produkcyjnej. Ostatnio byłam na szkoleniu i dowiedziałam się, że są duże zmiany w księgowaniu kosztów podatkowych. W związku z tym proszę o wyjaśnienie, jak rozliczyć fakturę za napoje i jedzenie zakupione dla kontrahentów z grudnia z datą wpływu stycznia?


RADA


Jako wydatku na reprezentację, poniesionego po 1 stycznia br., kosztu tego nie powinna Pani zaliczać do podatkowych kosztów uzyskania przychodu. W związku z tym należy go zaksięgować jako koszt niestanowiący kosztu podatkowego. Nie można tu też odliczyć VAT.


UZASADNIENIE


Od 1 stycznia 2007 r. zmieni się definicja kosztów uzyskania przychodów. Ponadto ustawodawca na nowo określił sposób przypisywania kosztów do okresów podatkowych. Zmiany te nawiązują w dużym stopniu do, zdefiniowanego już przez doktrynę podatkową oraz liczne interpretacje organów skarbowych, podziału kosztów uzyskania przychodów na koszty bezpośrednio związane z przychodem oraz koszty pośrednio związane z przychodem. Po 1 stycznia 2007 r. koszty rozliczamy według nowych zasad.


Koszty bezpośrednio związane z przychodem


Koszty takie rozliczamy w roku podatkowym, w którym zostaną osiągnięte odpowiadające im przychody. Dotyczy to również sytuacji, w której koszty zostały poniesione w latach poprzedzających.


PRZYKŁAD

Firma K świadczy usługi konsultingowe. Do tworzonego raportu na rzecz firmy Y zamówiła zewnętrzne analizy. Umowa z firmą Y przewiduje, że zamawiający zapłaci wynagrodzenie po wykonaniu raportu.

Firma poniosła koszt zewnętrznych analiz w 2007 r. Natomiast sam raport został wykonany w czerwcu 2008 r. Jednak koszt ten będzie stanowił dopiero koszt roku, w którym zostanie osiągnięty przychód - a więc koszt 2008 r. Do tego czasu wydatek powinien być zawieszony na biernym rozliczeniu międzyokresowym kosztów (RMK).


Również w roku podatkowym, w którym został osiągnięty przychód, można zarachować jeszcze nieponiesiony koszt, jeżeli został poniesiony do dnia:
- sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania,
- złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania (o ile podatnicy nie są zobowiązani do sporządzenia sprawo-zdania).


Koszty pośrednio związane z przychodem


Koszty takie należy rozliczyć w dacie ich poniesienia, jeżeli jednak koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, powinny być rozliczone proporcjonalnie do okresu - chyba że można określić, w jakiej części dotyczą danego roku. Będzie to dotyczyło np. kosztu najmu biura płaconego jednorazowo za okres trwania najmu przekraczający rok podatkowy. Jednocześnie w ustawie zawarto definicję daty poniesienia wydatku.


Ustalenie momentu poniesienia kosztu


Nie należy odnosić dnia poniesienia kosztu do dnia fizycznej zapłaty. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu należy bowiem uważać dzień, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku); nie dotyczy to rezerw ani biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.


Jeżeli więc rok podatkowy Pani spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym, to do rozliczania kosztów uzyskania przychodu po 1 stycznia br. należy stosować wymienione zasady.


Jednak w nowelizacji nie zawarto przepisów przejściowych, dających wskazówkę, jak rozliczyć koszty pośrednie dotyczące roku poprzedniego.


Koszty reprezentacji do końca 2006 r. stanowiły pośrednie koszty uzyskania przychodu, natomiast po 1 stycznia 2007 r. koszty te zostały wyłączone z podatkowych kosztów uzyskania przychodu.


Należy zatem zaksięgować taką fakturę w styczniu jako NKUP (koszt niestanowiący podatkowych kosztów uzyskania przychodu) - zgodnie z datą wpływu. Uznanie tej faktury za koszt grudnia łączyłoby się z ryzykiem podatkowym. Również z tego względu, iż interpretacje organów skarbowych - jeszcze przed wejściem w życie nowych zasad - wskazywały, że koszty pośrednie powinny być zaliczane do kosztów w dacie poniesienia.


Przykładowo w interpretacji Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z 22 marca 2004 r. (sygn. US72/ROP1/423-260/04/MM) podkreślono, że: jeśli brak jest ścisłego związku między poniesionym kosztem a uzyskiwanym przychodem w konkretnym okresie, to zgodnie z linią orzecznictwa koszty uzyskania przychodu są potrącane w momencie ich poniesienia.


Podsumowując:
- w 2006 r. koszty reprezentacji mogły być zaliczone do limitowanych kosztów uzyskania przychodu oraz
- przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidywały podziału na koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodem.


Pomimo to koszty reprezentacji również w 2006 r., powinny być rozliczone w dacie ich poniesienia. Skoro koszt nie został poniesiony w 2006 r., to nie powinien być rozliczony w 2006 r. Niestety, rozliczany w styczniu 2007 r. nie będzie stanowił kosztu podatkowego.

- art. 15 ust. 1 i 4e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589


Marta Balcer

ekspert podatku dochodowego od osób prawnych

reklama

Źródło:

Monitor Księgowego

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »