| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Czy można odliczyć VAT od usługi, jeśli umowa została zawarta bez ogłoszenia przetargu

Czy można odliczyć VAT od usługi, jeśli umowa została zawarta bez ogłoszenia przetargu

Czy można odliczyć VAT od usługi, jeśli umowa została zawarta niezgodnie z prawem, tj. bez ogłoszenia przetargu?


RADA

Jeśli na skutek naruszenia przepisów ustawy o zamówieniach publicznych zawarta umowa jest nieważna, prawo do odliczenia nie przysługuje. Na gruncie polskich przepisów prawo do odliczenia przysługuje w przedmiotowej sytuacji tylko wówczas, gdy skutkiem nieogłoszenia przetargu nie jest nieważność zawartej umowy.

UZASADNIENIE

Z treści pytania zdaje się wynikać, że podmiot obowiązany do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych zawarł umowę o świadczenie usługi z naruszeniem przepisów tej ustawy, tj. bez ogłoszenia przetargu. Może to oznaczać nieważność zawartej umowy. W art. 146 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych czytamy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na wynik tego postępowania.

Jednocześnie na mocy art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowią podstawy odliczenia faktury potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego, a więc przepisy dotyczące nieważności umów. Nasuwa się w związku z tym pytanie, czy wyłączenie powyższe ma zastosowanie również w przypadku nieważności umowy wynikającej z przepisów Prawa zamówień publicznych.

Bardzo trudno o odpowiedź na to pytanie, gdyż przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c) ustawy jest niezgodny z przepisami unijnymi.

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wynika, że ważność umów z cywilnoprawnego punktu widzenia nie ma znaczenia na gruncie VAT (por. przykładowo orzeczenie w sprawie C-320/88 pomiędzy Staatsecretaris van Financien Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV). W konsekwencji czynności nieważne na gruncie prawa cywilnego mogą podlegać opodatkowaniu VAT, a jednocześnie ich nabywca jest uprawniony do dokonania odliczenia z tytułu nabycia takich czynności.

Tym niemniej warto rozważyć odpowiedź na pytanie bez uwzględniania faktu niezgodności powyższego przepisu z regulacjami unijnymi.

Przyjmując takie założenie, należy uznać, że nie jest możliwe odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia usługi wykonanej na podstawie nieważnej umowy w sprawie zamówień publicznych. Nieważność takiej umowy wynika bowiem nie tylko z przepisów art. 146 Prawa zamówień publicznych, lecz również z art. 58 Kodeksu cywilnego.
Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 13 września 2001 r. (sygn. akt IV CKN 381/00, publ. OSNC 2002/6/75). Na gruncie stanu prawnego, w którym brak było przepisu podobnego do art. 146 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, wywiódł nieważność umowy zawartej z naruszeniem obowiązków określonych w przepisach o zamówieniach publicznych z przepisu art. 58 Kodeksu cywilnego.

Mając na uwadze powyższe (a więc nie uwzględniając niezgodności polskich przepisów z przepisami unijnymi), stwierdzić należy, że jeśli skutkiem nieogłoszenia przetargu jest nieważność zawartej umowy o świadczenie usługi, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tej usługi nie przysługuje.

•  art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029
•  art. 146 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – j.t Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217
• art. 58 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935

Tomasz Krywan
konsultant podatkowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK