| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Czy refaktury zaliczać do kosztów pozostałych

Czy refaktury zaliczać do kosztów pozostałych

Faktury za czynsz i telefony wystawiane są na firmę. Za dwa miesiące w firmie będą wykonywane prace na rzecz innej firmy. Prezes tej drugiej firmy chciałby partycypować w kosztach, w czynszu i telefonach, ale faktury byłyby wystawiane na naszą pierwotną firmę. Czy koszty refakturowane na odbiorcę zalicza się do pozostałych kosztów?


Tak. Na podstawie ustawy o rachunkowości koszty refakturowane na odbiorcę zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

W pytaniu poruszony został problem klasyfikacji tzw. refakturowania kosztów. Z refakturowaniem mamy do czynienia wówczas, gdy z usług potwierdzonych fakturą pierwotną wystawioną na jednostkę gospodarczą nie korzysta ta jednostka (lub korzysta tylko w części), ale podmiot trzeci (odbiorca finalny). Odsprzedaż usług na rzecz odbiorcy finalnego jest dokonywana po cenie zakupu, z uwzględnieniem tej samej stawki VAT (bądź stosując zwolnienie), która znajduje się na fakturze pierwotnej.


Naczelny Sąd Administracyjny odnosząc się do refakturowania usług
stwierdził, że musi ono spełniać następujące warunki: umowa pomiędzy podmiotem
refakturującym i podmiotem, na rzecz którego refaktury są wystawiane, przewidywać musi tego rodzaju sposób wzajemnych rozliczeń oraz do refakturowanych usług podmiot refakturujący nie może doliczać żadnej marży.


Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, koszty refakturowane na odbiorcę finalnego oraz przychody z ich refakturowania, jako związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, zalicza się do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.


Przepisy o podatku dochodowym nie regulują zagadnienia refakturowania kosztów. Najczęstszym problemem jest prawidłowe ustalenie momentu wykazania kosztów i przychodów dotyczących refakturowanych usług (np. w którym momencie powstanie przychód z tytułu refakturowanych usług tzw. mediów). W wyjaśnieniu Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 10 marca 2006 r., nr IS.I/2-4231/2/06 znajduje się stwierdzenie, że "(...) gdy podatnik-odbiorca energii i innych mediów dokonuje ich refakturowania, powinien zaliczyć ponoszone wydatki z tytułu zapłaty na rzecz dostawców mediów do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia, (...) przychód należny z tytułu refakturowania mediów na rzecz najemców (odbiorców) powinien być wykazany w dacie wystawienia refaktury". W latach ubiegłych niektóre urzędy skarbowe prezentowały jednak odmienne stanowisko w tej sprawie. Generalnie przyjęto zasadę, że "refakturowania" należy dokonać przy zastosowaniu stawki VAT z faktury pierwotnej (np. wyjaśnienie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 3 lutego 2006 r., nr 1471/NUR2/443-597/06/AG).


Jednak gdy refakturowana usługa jest zwolniona
od VAT, w związku ze zwolnieniem podmiotowym bądź przedmiotowo-podmiotowym podmiotu świadczącego usługę, wówczas istnieje ryzyko, że organy podatkowe uznają konieczność zastosowania przy refakturze stawki właściwej dla danej usługi (co potwierdza wyrok NSA z dnia 22 marca 1999 r., sygn. akt I SA/Ka 1375/97).


Przy określaniu momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT podmiot refakturujący musi pamiętać o niektórych rodzajach usług, dla których ustawodawca moment ten określił w sposób szczególny, np. w przypadku usług dotyczących mediów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu wykonania tych usług (wyjaśnienie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 3 stycznia 2006 r., nr 1471/NUR2/443-517/06/AG).


Podstawa prawna:
- Art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).


Agnieszka Tyczyńska-Osińska

biegły rewident, Finans-Servis

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Krawczyk

Szef Departamentu Korporacyjnego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym w renomowanych kancelariach prawnych w Polsce i za granicą. Jej doświadczenie w zakresie prawa pracy obejmuje doradztwo w zakresie m.in. czasu pracy, zwolnień grupowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (z zachowaniem okresu wypowiedzenia i w trybie dyscyplinarnym), zakazów konkurencji, nawiązywania stosunku pracy z menedżerami zarządzającymi, obowiązków pracodawcy i pracowników, rodzicielstwa, chorób pracowników oraz sporów przed sądami pracy. Doradza jako ekspert z zakresu prawa pracy w procesach restrukturyzacji spółek i reorganizacji grup kapitałowych. Do jej klientów należą renomowane firmy i grupy kapitałowe z sektorów produkcyjnego, handlu detalicznego, wydawniczego, IT i usługowego. Często wyjaśnia sposób stosowania poszczególnych regulacji z zakresu prawa pracy na łamach prasy i w mediach. Specjalizuje się również w procesach przeprowadzania inwestycji, tworzenia joint venture, w transakcjach fuzji i przejęć oraz reorganizacji spółek. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Poznaniu, Europeistyki na tym samym wydziale ze specjalizacją prawo Unii Europejskiej oraz Wydziału Prawa i Nauk o Państwie na Uniwersytecie w Bonn, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa porównawczego. Odbyła staż w Komisji Europejskiej w Brukseli w Dyrektoriacie Generalnym Rynku Wewnętrznego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK