| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak wycenić nabyte inwestycje

Jak wycenić nabyte inwestycje

Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która po raz pierwszy będzie sporządzała sprawozdanie finansowe. Czy zasady wyceny inwestycji w sprawozdaniu finansowym są takie same dla inwestycji krótkoterminowych, jak i dla długoterminowych?


Zasady wyceny inwestycji zależą od rodzaju inwestycji, ich klasyfikacji do (odpowiednio) krótko- lub długoterminowych oraz od przyjętych przez jednostkę w polityce rachunkowości rozwiązań w przypadkach, w których ustawa o rachunkowości pozostawia prawo wyboru. Ponadto szczegółowe zasady wyceny instrumentów finansowych, które mogą stanowić składnik inwestycji, zostały określone w rozporządzeniu ministra finansów dotyczącym instrumentów finansowych.


W przypadku inwestycji długoterminowych
ustawa o rachunkowości dopuszcza zasady wyceny: według wartości godziwej - dla inwestycji w nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, udziały w innych jednostkach, według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości - dla inwestycji w nieruchomości lub wartości niematerialne i prawne, według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości - dla inwestycji w udziały w innych jednostkach oraz metodę praw własności - dla udziałów w jednostkach podporządkowanych.


Natomiast w przypadku inwestycji krótkoterminowych istnieje wycena: według ceny rynkowej lub według ceny nabycia lub ceny rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa, przy czym krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wycenia się według w inny sposób określonej wartości godziwej.


Udzielone pożyczki, niezależnie od kwalifikacji do krótko- lub długoterminowych, wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Rozporządzenie o wycenie instrumentów finansowych przewiduje dla udzielonych pożyczek szczególny sposób wyceny w tzw. skorygowanej cenie nabycia. Można odstąpić od wyceny przewidzianej w rozporządzeniu i zastosować rozwiązanie przewidziane w ustawie o rachunkowości na podstawie art. 4 ust. 4 dopuszczającego uproszczenia, w przypadku gdy nie wpływa to istotnie na sprawozdanie finansowe.


Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w przypadkach gdy ustawa dopuszcza więcej niż jedną metodę wyceny, jednostka w swojej polityce rachunkowości musi określić, którą metodę przyjmuje i konsekwentnie ją stosować.


Kategorią często pojawiającą się w kontekście dopuszczalnych metod wyceny jest wartość godziwa. Została ona zdefiniowana w ustawie o rachunkowości jako kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.


Warto jeszcze zwrócić uwagę na sposób wyceny inwestycji wyrażonych w walutach obcych. Co do zasady powinny one być wyceniane na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności).


Oprócz omówienia dopuszczalnych zasad wyceny ustawa o rachunkowości zawiera także szczegółowe uregulowania w zakresie sposobu przekwalifikowania inwestycji krótko- i długoterminowych oraz wpływu takiego przekwalifikowania na wynik finansowy i kapitał (fundusz) własny jednostki.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).


Wojciech Baucz

biegły rewident

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK