| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak ewidencjonować odprawę emerytalną

Jak ewidencjonować odprawę emerytalną

Spółka wypłaca pracownikowi odprawę emerytalną. Do jakiego rodzaju kosztów powinno się ją zaliczyć?


rada


Odprawa emerytalna stanowi świadczenie na rzecz pracowników wynikające z przepisów prawa pracy. W związku z tym, że stanowi ona składnik wynagrodzenia zaliczana jest do kosztów działalności operacyjnej jednostki.


uzasadnienie


Odprawa emerytalna jest świadczeniem przysługującym każdemu pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Świadczenie to jest "jednorazowe" i pracownik, który je otrzymał, nie może ponownie nabyć do niego prawa.


Informację o wypłaceniu odprawy emerytalnej umieszcza się w świadectwie pracy.


Odprawa emerytalna jest świadczeniem uregulowanym w Kodeksie pracy i wpływa na uprawnienia pracownicze. Minimalna wysokość odprawy nie może być niższa od jednomiesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika.


Korzystniejsza wysokość odprawy może być uregulowana w przepisach obowiązujących w danej branży lub w szczegółowych uregulowaniach wewnątrzzakładowych.


Jeśli w jednostce przewidziane są korzystniejsze zasady wypłacania odpraw, wówczas stosuje się uregulowania zakładowe.


Uwaga!

Od odprawy emerytalnej jednostka nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, ale ustala zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.


Warto zwrócić uwagę na bilans, gdzie w pasywach znajduje się pozycja B.I.2 "Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne". Oznacza to, że w tej pozycji wykazuje się utworzone rezerwy na wszystkie należne pracownikom z mocy prawa istotne dla wyniku jednostki świadczenia pracownicze, m.in. rezerwy na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe. Tworzenie rezerwy na świadczenia emerytalne jest zasadne, gdy z przepisów prawa, układu pracy lub umów o pracę jednoznacznie wynika, że na pracodawcy spoczywa prawny obowiązek wykonania takiego świadczenia i wysokość tego świadczenia jest istotna.


Jeżeli ich kwota nie jest istotna lub ponoszone koszty świadczenia kształtują się w danych okresach w podobnej wysokości i nie wykazują dużych zmian, można nie tworzyć rezerwy na świadczenia pracownicze.


Jeśli jednak układ lub umowa z pracownikami zapewnia o wiele korzystniejsze świadczenia w razie przejścia na emeryturę, to należy tworzyć rezerwę z tytułu świadczeń emerytalnych.


Rezerwę na odprawy emerytalne ewidencjonuje się na koncie "Bierne rozliczenia międzyokresowe - rezerwa na przewidywane koszty odpraw emerytalnych" w korespondencji z kontami, w przypadku:

- ewidencji kosztów tylko w zespole 4 - "Rozliczenie kosztów",

- ewidencji kosztów zarówno w zespole 4 i 5 - odpowiednie konto zespołu 5.


Przykład


Spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5, a rachunek zysków i strat sporządza w wariancie klkulacyjnym . W okresie sprawozdawczym dokonała następujących zapisów w księgach rachunkowych:


Ewidencja księgowa

1. Utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne w wiarygodnie oszacowanej wielkości, ale jeszcze nieponiesione:

Wn konto zespołu 5 10 000

Ma "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów" 10 000

2. Naliczenie listy płac dotyczącej odprawy emerytalnej w wartości brutto - 4000 zł:

Wn "Wynagrodzenia" 4 000

Ma "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 4 000

3. Przeniesienie kosztów na konta zespołu 5:

Wn konto zespołu 5 4 000

Ma "Rozliczenie kosztów" 4 000

4. Potrącony w formie zaliczki podatek dochodowy:

Wn "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 760

Ma "Rozrachunki publicznoprawne" 760

5. Przelew świadczenia na rachunek bankowy pracownika:

Wn "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 3 240

Ma "Rachunek bieżący" 3 240

6. Rozliczenie kosztów pokrytych rezerwą:

Wn "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów" 4 000

Ma konto zespołu 5 4 000


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna:
- art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1587


Joanna Gawrońska

biegły rewident

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK