| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak ustalać różnice kursowe według zasad rachunkowości

Jak ustalać różnice kursowe według zasad rachunkowości

Spółka z o.o. często prowadzi transakcje z podmiotami zagranicznymi. W związku z tym powstają różnice kursowe, zarówno dodatnie, jak i ujemne. Spółka chce przyjąć metodę ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości. Jakie są obowiązki wobec urzędu skarbowego wynikające z wyboru tej metody oraz zasady przeliczania różnic kursowych na złote?


rada


O wyborze metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości należy w formie pisemnej zawiadomić swój urząd skarbowy. Trzeba to zrobić w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność - w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia. Jeśli rok podatkowy Państwa spółki pokrywa się z kalendarzowym, należało to uczynić do 31 stycznia 2007 r. Jeśli spółka tego nie zrobiła, to w tym roku jest już za późno na zmianę metody ustalania różnic kursowych. Pozostałe warunki - w uzasadnieniu.


uzasadnienie


Zasady ustalania różnic kursowych obowiązujące w ustawie o rachunkowości są inne niż w ustawie podatkowej. W praktyce stwarza to problemy, a w konsekwencji może prowadzić do nieprawidłowej wyceny różnic kursowych. Ustawodawca umożliwił podatnikom od 1 stycznia 2007 r. wybór sposobu ustalania różnic kursowych. Od tego dnia można to robić w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub o przepisy ustawy o rachunkowości. Aby skorzystać z drugiego sposobu ustalania różnic kursowych, podatnik powinien spełnić określone warunki. Jest obowiązany stosować metodę ustalania różnic kursowych w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości przez okres nie krótszy niż 3 lata podatkowe. Przyjmuje też na siebie zobowiązanie, że w czasie stosowania tej metody sprawozdania finansowe jednostki będą badane przez biegłych rewidentów, nawet jeżeli spółka nie miała wcześniej takiego obowiązku. Kolejną powinnością ciążącą na spółce jest konieczność zawiadomienia w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie należy zgłosić w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność - w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia. Należy pamiętać, że zasady przeliczania walut obcych i ustalania różnic kursowych określone przez ustawę o rachunkowości są inne niż te określone w przepisach updop.


Ważne!
Podatnik, który wybierze metodę ustalania różnic kursowych w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, jest obowiązany stosować ją przez okres nie krótszy niż 3 lata podatkowe.


Według przepisów ustawy podatkowej koszty i przychody wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu bądź osiągnięcia przychodu.


Natomiast na podstawie ustawy o rachunkowości operacje wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań. W przypadku pozostałych operacji - po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w innym dokumencie ustalony został inny kurs.


Podatnik, który wybrał metodę wyceny różnic kursowych opartą na przepisach ustawy o rachunkowości, powinien stosować zasady ustalania różnic określone w tej ustawie.


PRZYKŁAD

Spółka z o.o. na początku roku wybrała metodę ustalania różnic kursowych zgodnie z zasadami rachunkowości. Następnie 30 stycznia wystawiła kontrahentowi z Niemiec fakturę za sprzedaż towarów według kursu średniego NBP. Nabywca wpłacił na jej rachunek bankowy cenę sprzedaży w dniu 5 lutego (kurs kupna banku z dnia otrzymania należności). Do ustalenia różnic spółka powinna posłużyć się kursem kupna walut z 5 lutego stosowanym przez bank, w którym ma rachunek.
Powstałe różnice kursowe, mimo że ustalone zgodnie z ustawą o rachunkowości, stanowią koszt podatkowy. Dla celów VAT spółka zastosowała zasady określone w przepisach o VAT. Zastosowała kurs średni NBP z dnia wystawienia faktury, tj. z 30 stycznia. Spółka prawidłowo rozliczyła transakcję z kontrahentem z Niemiec.

Dla podatników, którzy wybrali ustalanie różnic według zasad rachunkowości, ujemne lub dodatnie różnice kursowe są odpowiednio kosztem lub przychodem podatkowym. Wynika to z art. 9b updop.


Należy także podkreślić, że dla celów podatkowych ustalenie różnic kursowych powinno być dokonywane na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podatkowego. Raz wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być w trakcie tego roku zmieniany.

Podstawa prawna:

- art. 30 ust. 2 ustawy z 26 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- art. 9b i 15a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589


Grzegorz Błażejczyk

ekspert w zakresie podatku dochodowego

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK