| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak zaewidencjonować opłaty miesięczne we wspólnocie mieszkaniowej

Jak zaewidencjonować opłaty miesięczne we wspólnocie mieszkaniowej

Łączna opłata miesięczna wspólnoty mieszkaniowej wynosi 1200 zł. Często zdarzają się znaczne opóźnienia w opłatach. Jaką kwotę należy księgować na przychody w poszczególnych miesiącach? Czy kwotę należną, czy faktycznie wpłaconą w danym miesiącu?

 

 

rada


Przy założeniu, że wspólnota mieszkaniowa prowadzi pełną księgowość, kwotę należną od właścicieli lokali należy zaewidencjonować memoriałowo, a nie w wysokości otrzymanej zapłaty. Kwota należna od poszczególnych właścicieli stanowi wtedy przychód wspólnoty mieszkaniowej w miesiącu jej naliczenia.


uzasadnienie


Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej. Tworzą ją właściciele lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości. Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada, bez ograniczeń, wspólnota mieszkaniowa.

Każdy właściciel lokalu jest odpowiedzialny za część odpowiadającą udziałowi tej nieruchomości. Właściciel lokalu ma prawo do korzystania z nieruchomości wspólnej. W związku z czym - zgodnie z ustawą o własności lokali - właściciele lokali zobowiązani są do ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w wysokości proporcjonalnej do posiadanego udziału w tej nieruchomości.

Uczestnictwo kosztów wspólnych ustala się w stosunku do powierzchni posiadanego lokalu.

W uzasadnionych przypadkach ustawa o własności lokali dopuszcza zwiększenie obciążenia właścicieli nieruchomości.

Poza tym właściciele są zobowiązani do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem swojego lokalu, w szczególności kosztów dostawy mediów i świadczeń, jak np. za doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i wywóz odpadów.


Opłaty miesięczne


Zgodnie z art. 15 ustawy na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie miesięcznych opłat płatnych z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Za opóźnienia we wnoszeniu opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej naliczane są odsetki w wysokości ustawowej według przepisów Kodeksu cywilnego.

W celu pobierania opłat i regulowania zobowiązań wspólnota mieszkaniowa posiada odrębny rachunek bankowy. Wspólnota mieszkaniowa dysponuje wyłącznie środkami pieniężnymi, które pochodzą z wpłat właścicieli lokali.


Ewidencja opłat miesięcznych


Zaliczki wnoszone przez poszczególnych właścicieli stanowią przychody wspólnoty mieszkaniowej. Zasada memoriału, wyrażona w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nakazuje ujmować w księgach rachunkowych jednostki wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Opłaty miesięczne, wnoszone przez właścicieli, mogą być księgowane na kontach zespołu 7, z podziałem na tytuły opłat, np.:

- fundusz remontowy,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej,

- opłaty za antenę zbiorczą i windę,

- ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,

- utrzymanie porządku i czystości,

- wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy,

- opłaty pozostałe.

Przychody te ewidencjonuje się w korespondencji z kontami zespołu 2 „Rozrachunki i roszczenia”. W analityce prowadzonej do tego konta warto wyodrębnić indywidualne konta dla poszczególnych właścicieli, zgodnie z wielkością obciążeń, które wynikają z podjętych przez wspólnotę uchwał o wysokości opłat.


Przykład

Właściciele lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości, tworzący wspólnotę mieszkaniową, w dniu 10 listopada wnieśli opłaty miesięczne w kwocie 15 000 zł.

Wpłaty należne za listopad wynoszą 20 000 zł.

Ewidencja księgowa

1. Należne wpłaty za listopad:

Wn „Rozrachunki z właścicielami” 20 000

- w analityce: konta indywidualne poszczególnych właścicieli

Ma „Przychody z tytułu opłat” 20 000

2. Wpływ należnych opłat:

Wn „Rachunek bieżący” 15 000

Ma „Rozrachunki z właścicielami” 15 000

- w analityce: konta indywidualne poszczególnych właścicieli

Konto „Rozrachunki z właścicielami” wykazuje saldo Wn 5000 zł (20 000 zł - 15 000 zł), oznaczające wartość nieuiszczonych opłat za listopad.


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Warto zauważyć, że małe wspólnoty mieszkaniowe prowadzą raczej księgę przychodów i rozchodów. W takim przypadku ewidencja nastąpi według zasad kasowych, tj. przychody należy ewidencjonować w momencie ich otrzymania.

Podstawa prawna:

- art. 6 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- art. 12-17 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492


Marianna Sobolewska

biegły rewident, właścicielka Zakładu Usług Rachunkowych „Buchalter” w Augustowie

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK